ICT-advies: ‘Lerarenregister onnodig ingewikkeld’

De opzet van het lerarenregister is onnodig ingewikkeld gemaakt. Bureau ICT-toetsing adviseert om enkele gemaakte keuzes te heroverwegen.

De komst van het lerarenregister heeft nogal wat administratieve consequenties. Alle scholen moeten straks registreren wie gedurende welke periode voor de klas heeft gestaan. Daarom is het Bureau ICT-toetsing, onlangs opgezet om te bepalen of bij overheidsprojecten met een groot ICT-deel wordt voldaan aan cruciale eisen, gevraagd een toets uit te voeren op de komst van het lerarenregister. Volgens de toets is de bouw van het register technisch geen ingewikkelde klus, maar zijn er toch flink wat problemen die roet in het eten kunnen gooien.

Haast
Volgens het advies van het toetsbureau is het vooral problematisch dat de bouw van het register al gestart is, terwijl nog niet duidelijk is wat allemaal vastgelegd moet worden. Volgens het rapport hebben het ministerie van Onderwijs en de Onderswijscoöperatie vanuit politieke overwegingen te veel haast om het register te realiseren. Het advies wijst onder andere op de herregistratiecriteria die nog door de beroepsgroep moeten worden vastgesteld. ‘Wij verwachten dat dit een lang proces wordt’, zo luidt de waarschuwing.

Veel werk
Naar verwachting moeten de scholen de komende jaren veel werk verzetten om de gegevens voor het register aan te leveren. Lastig is dat in de huidige opzet leraren zelf in het register moeten invullen voor welke vakken zij bevoegd zijn. Er is niet voorzien in controle op de juistheid van de gegevens, terwijl een leraar deze bewust of onbewust onjuist kan invullen. Het rapport doet dan ook de aanbeveling dat de scholen verantwoordelijk worden voor het aanleveren van de gegevens. DUO zou moeten toezien op de kwaliteit.

Voorportaal
De strikte scheiding tussen het lerarenregister en het registervoorportaal (voor nog niet bevoegde leraren) ziet Bureau ICT-toetsing eveneens als een risico. Het zou volgens het rapport beter zijn als beide registers samengevoegd zouden worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker dat hij de aanbevelingen van het rapport overneemt.