‘Ik hoop dat studenten van nu ook leren luisteren naar elkaar’

Karin Pullen, bestuurder van het Zone.College, zegt wel eens dat ze vijftig tinten groen in huis heeft. ‘Wij zijn een groene school in het domein van voedsel, groen en gastvrijheid. De school biedt allerlei mogelijkheden, met één zekerheid: wij stomen leerlingen en studenten klaar om hun bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor iedereen.’

Als voormalig docent Nederlands merkt Pullen niet dat de basisvaardigheden taal en rekenen hollend achteruitgaan. ‘Leerlingen in het vmbo en studenten in het mbo zijn waar ze zijn met hun taalgebruik en rekenvaardigheden. Het taalgebruik van nu is echt anders dan tien jaar geleden en daar hebben we ons bij aan te sluiten. Toen ik werd opgeleid ging het over stripverhalen in het onderwijs. Nu is de omgeving van jongeren verplaatst naar sociale media. And so be it. Dat is de communicatie van nu. Omdat het zo belangrijk is om te functioneren in de maatschappij, is het goed om hierop in te spelen. Taal is immers een dynamisch verschijnsel.’

Extra zorg

Van woorden als ‘reparatie-onderwijs’ en ‘achterstanden’ blijft Pullen dan ook liever weg. ‘Ik weet wat er mee bedoeld wordt, maar leerlingen en studenten zijn wie ze zijn en waar ze zijn. Daar hebben we ons als onderwijs aan te conformeren. Je komt pas tot leren als daar ruimte voor is in je hoofd. We kunnen wel extra geld steken in taal en rekenen, maar het gaat ook over wat er verder speelt in het leven van een jongere. Sommige van hen krijgen bijvoorbeeld te maken met een lastige thuissituatie. Wat doet dat met een leerling of student? Hoe kom je tot leren als je met complexe problematiek te maken hebt? Dat is ingewikkeld en juist daarom proberen wij extra zorg en aandacht te bieden aan leerlingen en studenten bij wie iets speelt.’

Warme overdracht

Aan de onderwijsministers zou Pullen willen meegeven om oog te hebben voor de overdracht en aansluiting van kinderen op po en vo. ‘Ik zie dat de vmbo-scholen goed zijn aangesloten op de po-scholen in de omgeving en dat dit voor een warme overdracht zorgt. Dat wens ik iedere vmbo-school toe. Zorg dat de aansluitingen po-vo en vo-mbo goed zijn. Zorg voor voldoende bibliotheken in school, juist voor leerlingen die thuis geen boeken of laptops hebben. Haal buiten naar binnen en maak het curriculum rijker met taal, kunst en cultuur. Dat hoort er allemaal bij,’ aldus Pullen.

Luisteren

Pullen ziet ook iets anders dat aandacht vraagt in de ontwikkeling van leerlingen en studenten. ‘We begeleiden jongeren om liefdevolle burgers te worden. Hoe hou je je staande in deze wereld?’ De bestuurder licht toe dat de luiken geopend moeten worden om buiten naar binnen te halen en leerlingen en studenten nieuwsgierig te maken. ‘Vanuit de historie is Zone.college weinig divers. Zoiets als een regenboogvlag is soms best ingewikkeld hier. Daarnaast hebben we diverse typen studenten op onze school. Sommige studenten nemen in de toekomst agrarische bedrijven, die vaak generaties lang in de familie zijn, over. Voor hen levert onder meer de stikstofproblematiek vragen op: kunnen zij een zinvol bestaan hebben? Naast deze groep hebben we ook studenten die bijvoorbeeld veganistisch zijn en niets willen weten van dieren houden voor voedselproductie. Dat leidt tot verhitte discussies. Er zit veel energie in dat debat en we merken dat mensen zich minder gehoord voelen en boos zijn. Deze frustraties leven allemaal onder mijn dak en het is onze taak om dat debat te organiseren en faciliteren. Ik hoop dat de studenten van nu ook leren nieuwsgierig te zijn en te luisteren naar elkaar.’