Impuls voor vakwedstrijden

Veel mbo-scholen geven de komende jaren extra aandacht aan vakwedstrijden. Deze impuls past prima bij de hernieuwde aandacht voor excellentie in het mbo.

Skills Netherlands, de organisatie die de vakwedstrijden ondersteunt, verzorgde de afgelopen week drie regiobijeenkomsten over de mogelijkheden van vakwedstrijden. In Zwolle, Eindhoven en Woerden kregen mbo-scholen informatie over de opzet en inhoud van vakwedstrijden, het ontwikkelen van wedstrijdopdrachten en het organiseren van schoolvakwedstrijden.

Excellentie
Veel scholen zullen in het kader van excellentieprogramma’s de komende jaren extra aandacht kunnen geven aan vakwedstrijden. Minister Bussemaker heeft het organiseren van vakwedstrijden vaak als voorbeeld genoemd om excellentie in het mbo te stimuleren. In de periode 2015-2019 krijgen scholen veel extra geld om excellentie te bevorderen. Bij de informatiebijeenkomsten werd ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van vakwedstrijden op te nemen in de excellentieplannen die de scholen moeten indienen. Daarvoor krijgen de scholen binnenkort als hulpmiddel standaardformats en teksten van Skills Netherlands aangereikt.

Meer informatie over de (nationale) vakwedstrijden is te vinden op de website van Skills Heroes.