Ineke Dezentjé Hamming (FME) voorzitter van SBB

Ineke Dezentjé Hamming is benoemd tot voorzitter van SBB. De directeur van de metaalwerkgevers volgt MKB-voorzitter Michael van Straalen op.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt bestuurd door twee voorzitters. Namens het beroepsonderwijs is dat sinds zijn benoeming tot voorzitter van de MBO Raad Ton Heerts en namens de werkgevers is nu Ineke Dezentjé Hamming benoemd. De benoeming wordt opmerkelijk genoemd, omdat de laatste tijd sprake was van onderlinge verwijten. Zo zijn de metaalwerkgevers kritisch over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Anderzijds heeft Heerts de werkgevers verweten tijdens de crisis te veel leerbanen te hebben afgestoten. Volgens Heerts zouden bedrijven juist in een crisistijd hun verantwoordelijkheid moeten nemen en stageplekken beschikbaar blijven stellen. ‘Wij zijn geen uitzendbureau voor bedrijven’, aldus Heerts.

Kans
Met de benoeming van Dezentjé Hamming krijgen beide partijen de kans om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te verbeteren. Dezentjé Hamming was eerder Tweede-Kamerlid en woordvoerder mbo voor de VVD, ook Heerts was in het verleden lid van de Tweede Kamer (namens de PvdA).

Lees ook: Ton Heerts: ‘Het mbo is geen uitzendbureau’