Informatie over excellentie

Voor mbo-scholen die een excellentieplan willen gaan ontwikkelen worden begin december twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Vanaf 2015 stelt het ministerie van OCW extra middelen ter beschikking om excellentieprogramma’s in het mbo te bevorderen. Scholen die voor deze extra middelen in aanmerking willen komen, moeten hiervoor een excellentieplan opstellen. Maar hoe doe je dat? Over die vraag organiseert het ministerie van OCW in samenwerking met MBO15 twee voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten is volop gelegenheid om vragen te stellen.

Voorlichting
Tijdens de bijeenkomsten geeft het ministerie van OCW toelichting over de context en de procedure rond de excellentieplannen. Er wordt onder andere informatie gegeven over de eisen die aan de excellentieplannen worden gesteld. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek. Tevens worden ter inspiratie enkele aansprekende voorbeelden van excellentieprogramma’s in het mbo gepresenteerd.

Internationalisering
In het excellentieprogramma van een school kan internationalisering een grote rol spelen. Het Nuffic verzorgt tijdens de voorlichtingsbijeenkomst een presentatie over de mogelijkheden.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
Maandag 1 december: 10.00 – 13.00 uur, Deltion College (Zwolle) Inschrijven
Donderdag 4 december: 13.00 – 16.00 uur, Sint Lucas ( Boxtel) Inschrijven

Foto: HMC – Claudia Otten