Informatiebijeenkomst over Regionaal Investeringsfonds

De komende jaren stelt het Rijk weer honderd miljoen euro beschikbaar voor projecten in het kader van het Regionaal Investeringsfonds. Donderdag 11 oktober is er nog een informatiebijeenkomst in Utrecht.

Het ministerie van Onderwijs stimuleert op diverse manieren de regionale samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden. Om deze samenwerking te ondersteunen, kunnen regio’s subsidie aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds. Het huidige kabinet heeft besloten de subsidie te verlengen voor de periode 2019 tot en met 2022. In totaal is er honderd miljoen euro beschikbaar (per jaar € 25 miljoen).

Kwaliteitsafspraken
Volgens de nieuwe subsidieregeling is het ook mogelijk bestaande projecten uit te breiden. Speciale aandacht wordt gevraagd voor enkele thema’s die nog weinig aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. De aanvragen moeten aansluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).

De nieuwe regeling is hier te downloaden. De informatiebijeenkomst in Utrecht vindt plaats op donderdag 11 oktober vanaf 16.00 uur. Inschrijven kan hier.

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds met vier jaar verlengd