Inspectie kritisch op ROC West-Brabant

ROC West-Brabant is onverantwoordelijk omgesprongen met publieke gelden, oordeelt de Onderwijsinspectie. De mbo-school heeft onnodige risico’s genomen met investeringen in een vastgoedcomplex en een particuliere opleiding.

In 2009 startte de Brabantse mbo-instelling een commerciële opleidingspoot: de Aviation Training Group, een opleiding voor vliegtuigonderhoud. Dit was een publiek-private samenwerking. Door tegenvallende belangstelling echter, leverde de opleiding niet de omzet op die de school verwachtte. Het ROC moest er zelfs jaarlijks op toeleggen en ving private tekorten met publiek geld op. Eind 2013 was het privaat vermogenstekort van het ROC ruim 1,2 miljoen euro.

Onvoldoende kritisch
De Onderwijsinspectie stelt dat het besluit om een particuliere opleiding te starten, zonder zorgvuldige risicoanalyse en beheersmaatregelen is genomen. ‘Het ROC heeft onvoldoende de toezeggingen van derden geborgd en was onvoldoende kritisch ten aanzien van de positieve verwachtingen’, zo staat in het rapport van de inspectie. Ook vindt de inspectie het rijkelijk laat dat de school pas in 2012 een realistischer koers ging varen.

Administratie
Op zich heeft het ROC niet onrechtmatig gehandeld door publiek geld in te zetten voor privaat onderwijs. De commerciële opleiding ligt immers in het verlengde van het door de overheid bekostigde onderwijs. Daarbij komt dat niet is vast te stellen om welke bedragen het precies gaat. Publieke en private geldstromen zijn in de papieren van de school niet goed te onderscheiden. De inspectie heeft de school dan ook als opdracht meegegeven de administratie beter op orde te krijgen en voor het jaarverslag van 2016 een meer secure financiële berekening te maken van de private activiteiten.

Duur complex
Ander punt waarop het ROC zich heeft vergaloppeerd, is de aankoop dertien jaar geleden van een groot complex aan de A58 bij Etten-Leur. Het complex herbergt een kantoortoren, een onderwijsvleugel en een hotelaccommodatie. Aanvankelijk zou het gebouw bestemd zijn om bedrijfspraktijk en onderwijs samen te brengen, maar later bleek het pand hiervoor ongeschikt. Onderwijs wordt er al jaren niet meer gegeven in het complex, alleen het bestuursbureau heeft er nog onderdak. De rest van het gebouw wordt zo veel mogelijk onderverhuurd, maar de exploitatie levert verlies op. In het complex zijn tientallen miljoenen euro’s aan publiek geld gestoken. Eind 2014 was het negatieve eigen vermogen van de exploitatietak van het ROC 12,5 miljoen euro. ‘Niet goed doordacht’, luidt het oordeel van de inspectie. ‘De onderwijskundige aspecten (…) hadden al bij de aankoop kunnen en moeten worden overwogen.’ Het complex wordt overigens voorlopig aangehouden, omdat verkoop een enorm verlies zou opleveren.

Positief is de Onderwijsinspectie overigens over het voornemen van het ROC om de publieke middelen niet verder in te zetten voor private activiteiten.