Inspectie gaat meer ruimte en vertrouwen geven

Minder toezicht als het kan, meer toezicht als het moet. Dat is het motto dat de Onderwijsinspectie vanaf 1 augustus 2017 gaat hanteren.

Met de nieuwe werkwijze legt de inspectie meer nadruk op het blijvend stimuleren van scholen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Of – in het geval de basiskwaliteit in het gedrang is – wat móet beter? De afgelopen jaren is al geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze. Vanaf het komend schooljaar is het nieuwe toezicht voor het gehele onderwijs van kracht.

Kwaliteitscultuur
Cruciaal is volgens de inspectie dat een school een kwaliteitscultuur ontwikkelt. Iedere school moet zelf zicht hebben op de eigen kwaliteit en de bestaande risico’s. Naarmate de interne verbetercultuur beter is, kan de rol van de Onderwijsinspectie kleiner worden. Als de school in control is, geeft de inspectie meer ruimte en vertrouwen.

Basiskwaliteit
Binnen het nieuwe toezicht wordt onderscheid gemaakt tussen een waarborgfunctie en een stimuleringsfunctie. Primair wil de Onderwijsinspectie dat de basiskwaliteit van het onderwijs op orde is. Daarbij is niet alleen oog voor de wettelijke deugdelijkheidseisen maar ook voor eventuele eigen kwaliteitsambities. Als het gaat om de basiskwaliteit en het financieel beheer wil de inspectie ‘streng’ opereren. Bij de stimuleringsfunctie gaat het om het benutten van het verbeterpotentieel. Bestaat er binnen de school een verbetercultuur? Wordt er stelselmatig gewerkt aan beter onderwijs? Op dit punt wil de inspectie stimulerend opereren.

Kleinschaligheid
Bij het toezicht besteedt de inspectie bijzondere aandacht aan de kleinschaligheid van het onderwijs. Dit vanuit de overtuiging dat kleinschaligheid sterk samenhangt met kwaliteit. Ook is er bijzondere aandacht voor de examencommissies. Het toezicht op de organisatie van de examens krijgt een prominente plek binnen de onderzoeken van de inspectie.

Meer weten over de nieuwe manier van werken van de Inspectie van Onderwijs? Lees hier het Onderzoekskader 2017 voor toezicht op het mbo.

Lees ook: Inspectie wil kwaliteitscultuur op school stimuleren