Inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

De Inspectie voor het Onderwijs besteedt het komende jaar extra aandacht aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo.

Dat blijkt uit het Jaarwerkplan 2020 van de Inspectie voor het Onderwijs. In dit werkplan maakt de Inspectie bekend aan welke aspecten de Inspectie het komende jaar extra aandacht gaat besteden. Tot deze onderwerpen behoort in 2020 onder andere het studiesucces van mbo 2-studenten. Volgens de Inspectie zijn er veel signalen dat mbo 2-studenten minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt. De inspectie wil onderzoeken in welke mate scholen een regionale aanpak hanteren om het studiesucces van deze als ‘kwetsbaar’ gekwalificeerde jongeren te bevorderen. Een ander onderwerp is het functioneren van examencommissies in het mbo. Aanleiding is dat de examencommissie enkele jaren geleden meer verantwoordelijkheid heeft gekregen. Ook beroepspraktijkvorming, en in het bijzonder stagediscriminatie, krijgt aandacht.

Arbeidsmarkt

Een belangrijk speerpunt in 2020 is volgens het werkplan de vraag hoe de uitstroom uit het mbo aansluit op de arbeidsmarkt. Eerder dit jaar betoogde Monique Vogelzang, hoofdinspecteur, dat scholen meer moeite moeten om jongeren de juiste studie te laten kiezen. Scholen zouden op dit punt ‘scherper beleid’ moeten ontwikkelen. De Inspectie zal in het bijzonder kijken naar sectoren waarin sprake is van een moeizame aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan de creatieve opleidingen, die de afgelopen tijd zo onder vuur liggen. De inspectie wil op stelselniveau in beeld brengen hoe instellingen met deze zaken omgaan. Over de uitkomsten van de onderzoeken zal de Inspectie rapporteren in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs.

Lees ook: Inspectie: scholen moeten meer sturen op studiekeuze

Plaats een reactie