Inspectie ziet cultuuromslag bij mbo-scholen

De Inspectie van het Onderwijs is bijzonder lovend over de recente ontwikkelingen in het mbo. Ruim twee derde van de mbo-scholen heeft volgens de Inspectie de kwaliteitszorg ondertussen voldoende verankerd.

De staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie over ontwikkelingen in het onderwijs, is bijzonder lovend over het mbo. Op vrijwel alle onderdelen scoort het mbo in de ogen van de Inspectie behoorlijk goed. Zo hebben twee keer zoveel instellingen en opleidingen de kwaliteitsborging op orde als voorheen. Dat is volgens de Inspectie niet onbelangrijk, ‘want op scholen en opleidingen waar de kwaliteitsborging op orde is, is de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen beter.’

Cultuuromslag
Volgens het rapport hebben de mbo-scholen de laatste tijd hard gewerkt om de kwaliteit verder omhoog te brengen. Dat is na een voorzichtige indicatie vorig jaar, nu duidelijk terug te zien in de beoordeling van de Inspectie. De Inspectie spreekt zelfs van een ‘cultuuromslag naar meer kwaliteits- en resultaatbewust handelen’.

Intake
Een voorbeeld van kwaliteitsverbetering betreft de gang van zaken rond de intake. De laatste jaren plaatsen opleidingen studenten steeds beter en objectiever. Het intakegesprek leidt er soms toe dat studenten voor een andere studie kiezen. Ze worden verwezen naar een studie die beter aansluit bij hun motivatie en kennis. Er is volgens de Inspectie een positieve relatie tussen een goede intake en betere onderwijsresultaten.

Beroepspraktijkvorming
Ook rond de beroepspraktijkvorming ziet de Inspectie positieve ontwikkelingen. Toch klagen nog veel studenten over de kwaliteit van de bpv. Volgens de Inspectie is een betere verbinding tussen praktijk en onderwijs zeker mogelijk. Opleidingen kunnen in hun lessen nog meer aansluiten bij de ervaringen die studenten opdoen tijdens de stage. Een ander zorgpunt is de kwaliteit van de examens. In ruim 40% van de gevallen borgt de examencommissie de kwaliteit onvoldoende. Volgens de Inspectie is hier urgentie geboden: ‘Opleidingen hebben op dit punt de opgaande lijn nog niet te pakken.’

Foto: Claudia Otten