Inspiratie in plaats van regels

Shamelie Sitaram, docent Sociaal Werk bij het Welzijn College in Utrecht, is een van de drie genomineerden voor de titel ‘Mbo-leraar van het Jaar’. Een nadere kennismaking.

‘Ik had dit totaal niet verwacht. Mijn studenten en collega’s hadden alles achter mijn rug geregeld. Toen ik een telefoontje kreeg dat ik bij de laatste tien zat, was ik dus enorm verrast. Dit onderstreept de waardering van de mensen om me heen.’ Aan het woord is Shamelie Sitaram, docent Sociaal Werk bij het Welzijn College, onderdeel van ROC Midden Nederland. Juist, dezelfde school die vorig jaar de leraar van het Jaar leverde: Marloes van der Meer. ‘Ja, dat is wel opvallend’, vertelt Shamelie. ‘Maar ik kan het verhaal nog sterker maken. Zeven jaar geleden liep ik stage bij de opleiding tot onderwijsassistent. Dat jaar werd Mattijs van Mansfeld van Midden Nederland leraar van het Jaar. Ook hij had stage gelopen bij “Onderwijsassistent”. Net als Marloes. Bovendien hadden we alle drie dezelfde stagebeleider. Toeval? Ik denk het niet. Bij de opleiding Onderwijsassistent ben je al heel vroeg in je loopbaan met je docentschap bezig. Wat je daar aangereikt krijgt, draag je de rest van je carrière mee.’

Bouwstenen
Zo werd Shamelie zich al snel bewust van het belang van goed klassenmanagement. ‘Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de manier waarop je de tafels neerzet, de afspraken die je vooraf met je studenten maakt en het lesmateriaal dat je gebruikt. Daarnaast is het belangrijk dat je een klimaat schept waarin vragen stellen en naar elkaar luisteren normaal is. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel. Verder is differentiatie een belangrijk aspect: je moet volop aandacht hebben voor de individuele student en diens leervragen.’
Bovenstaande bouwstenen zouden eigenlijk het fundament van elk docentschap moeten vormen. Het is dan ook niet een van de speerpunten waarvoor Shamelie, mocht ze Leraar van het Jaar worden, zich sterk gaat maken. Wat dan wel? Een korte vraag, waarop een lang antwoord volgt. Shamelie heeft namelijk in haar relatief korte loopbaan – ze is nog geen dertig jaar – erg veel ondernomen. ‘Als docent, maar ook als beleidsmedewerker. Bij die functie koppelde ik ondermeer bedrijven aan vmbo- en mbo-studenten in een project op het gebied van stageproblematiek. Verder heb ik, weer in een andere beleidsveld, een uitwisselingsproject uitgevoerd, waarbij jongeren van een regulier school naar een groene school gingen en vice versa.’

Inspiratie
Maar steeds keerde ze terug naar het docentschap. ‘Daar ligt toch echt mijn hart. Waarbij vooral het mbo mij aanspreekt. Je hebt daar studenten van zestien jaar, maar ook van vijftig. Dat geeft een enorme dynamiek. Ze komen overal vandaan en nemen dat mee de klas in. Dat is ook goud waard voor het onderwijs. Als ik dan toch één speerpunt moet kiezen, dan is het meer inspraak van studenten. Dat kan op het gebied van lesinhoud zijn. Of iets wat ze op hun stages meemaken. Het feit dat ze zo snel de praktijk in gaan, is toch echt de kracht van het mbo. Ik vraag mijn studenten ook altijd interessante onderwerpen of personen aan te dragen. Ik daag ze uit mee te denken. Door die inbreng zijn de studenten intrinsiek gemotiveerd om naar de lessen te komen. Het is dan niet omdat het moet, maar omdat ze de les simpelweg niet willen missen. Regels versus inspiratie.’

Ook buiten de lessen moeten we de studenten vaker inschakelen, onderstreept Shamelie. ‘Zo hebben onze studenten een bijdrage geleverd aan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe docent. Je staat verbluft van de goede vragen die zij stellen! Studenten betrekken gebeurt nu echter nog incidenteel. Dat kan anders!’

Op 7 oktober 2015 hoort Shamelie tijdens het Lerarencongres in Den Bosch of zij de winnaar is voor de sector mbo. Haar medegenomineerden zijn Diederick de Vries van Drenthe College (Assen) en Martijn Laurensen van ROC A12 (Velp). De interviews met deze twee docenten lees je in de aanloop naar de uitreiking op MBO Today.

Bekijk hier het filmpje van Shamelie dat het Welzijn College maakte t.b.v. de verkiezing Mbo-leraar van het Jaar.