Inspraak bij kwaliteitsafspraken mbo?

Docenten en studenten moeten instemmingsrecht krijgen bij de kwaliteitsafspraken die de mbo-scholen gaan maken. Dat is de mening van Tweede-Kamerlid Paul van Meenen (D66).

Volgens Van Meenen heeft het een grote meerwaarde als mbo-scholen de kwaliteitsafspraken in nauw overleg met studenten en docenten maken. Zij weten immers het beste hoe de kwaliteit van het onderwijs verbeterd kan worden. Voor Van Meenen is het niet voldoende als scholen zelf bepalen op welke manier zij het overleg met docenten en studenten inrichten. In een motie pleit hij ervoor de medezeggenschapsraden in het mbo formeel instemmingsrecht te verlenen op de kwaliteitsafspraken.

Ontraden
De motie, ingediend tijdens een debat over de kwaliteitsafspraken, werd ontraden door minister Jet Bussemaker. Zij betoogde dat binnenkort in een Wet versterking bestuurskracht fundamenteel wordt gekeken naar de medezeggenschap op scholen. Dit is dan ook niet het moment om op een incidenteel punt instemmingsrecht op te verlenen. De minister: ‘Ik beschouw deze hele problematiek als een aansporing om ervoor te zorgen dat studenten en docenten goed betrokken zijn bij de kwaliteitsafspraken. Ik wil dat echter niet doen door het nu wettelijk te regelen zoals in deze motie is verwoord. Daarmee ontraad ik deze motie dus.’ Dinsdag 25 november stemt de Tweede Kamer over de motie.