Instellingsrapportages als hulpmiddel voor kwaliteitsplan

Alle mbo-instellingsrapportages zijn gepubliceerd op www.kwaliteitsafsprakenmbo.nl. Hiermee ondersteunt het ministerie van OCW mbo-scholen bij het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsplan.

De mbo-instellingsrapportages bieden een schat aan informatie over de scholen. Het gaat in principe om al bestaande informatie vanuit diverse bronnen, die nu geïntegreerd wordt aangeboden. Het gaat onder andere om informatie over de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën en de resultaten van het onderwijs.

Studiewaarde
In een tweede release van de instellingsrapportage zal nog extra informatie worden toegevoegd, onder meer over de indicator studiewaarde die in het kader van de kwaliteitsafspraken is ontwikkeld. De positie van de instelling ten opzichte van vergelijkbare instellingen wordt dan getoond, evenals trends binnen de instelling in de laatste vier jaar, afgezet tegen de ontwikkeling bij andere instellingen.

MBO-scanner
Daarnaast wordt de MBO-scanner ontwikkeld, een online hulpmiddel waarbij dezelfde type informatie samengesteld kan worden op diverse niveaus binnen de instelling, te weten opleidingsniveau en de locaties binnen de instelling. Het is de bedoeling dat de MBO-scanner eind maart 2015 beschikbaar is.