Internetconsultatie Besluit bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De wet ‘bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs’ maakt het voor mbo-scholen mogelijk bestuurlijk samen te werken met vo-scholen. Deze samenwerking kan echter geen betrekking hebben op havo/vwo-scholen.

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs heeft als doel om vo-scholen en mbo-scholen beter in staat te stellen te anticiperen op de verwachte daling van het aantal scholieren en studenten. De scholen krijgen meer mogelijkheden om samen te werken. In een zogenaamde ‘verticale scholengemeenschap’ kan een mbo-school samenwerken met een school voor vmbo/mavo. De verticale scholengemeenschap is een nieuw model, naast de al langer bestaande horizontale scholengemeenschap, zoals de vo-school voor mavo, havo en vwo. De wet is ingediend bij de Tweede Kamer, maar wacht nog op behandeling. Het besluit dat nu voor internetconsultatie is vrijgegeven bevat een nadere uitwerking van de wet.

Havo

Volgens de wet is in de verticale scholengemeenschap samenwerking tussen een mbo-school en een havo/vwo-school niet mogelijk. Tot spijt van mbo-scholen, want het volgen van een mbo-opleiding kan ook interessant zijn voor havo/vwo-leerlingen die een vakopleiding verkiezen boven een academische studie. Het creëren van een goede beroepsroute behoort tot de speerpunten van de inzet van de MBO Raad bij een nieuw coalitieakkoord.

Beroepscollege

Alle sectorale mbo-scholen heten straks formeel ‘beroepscolleges’. Het gaat daarbij ook om de huidige Agrarische Opleidingen Centra, de ‘aoc’s’. Met de wet wordt de integratie van het groene onderwijs in het reguliere onderwijsbestel afgerond. Het aoc als construct vervalt. Het mbo-deel van het aoc wordt een beroepscollege en het vo-deel van het aoc wordt een zelfstandige school binnen een verticale scholengemeenschap.

Het Besluit bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs staat tot 3 mei 2021 open voor internetconsultatie.

Lees ook: AOC’s en vakscholen heten straks ‘beroepscolleges’