Extra investeren in middelbaar beroepsonderwijs loont

Door veel meer te investeren in jongeren die moeite hebben een mbo-diploma te behalen kunnen veel maatschappelijke kosten bespaard worden. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau LPBL.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Curio, het voormalige ROC West Brabant. In het onderzoek zijn de kosten en baten van onderwijs op een rij gezet. Waar investeren in onderwijs altijd wel tot hoge maatschappelijke baten lijdt, is dit voor het mbo extra het geval. Door te voorkomen dat jongeren voortijdig uitvallen, kunnen hoge maatschappelijke kosten voorkomen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten van sociale uitkeringen, (jeugd)zorg en de inzet van politie en justitie. Het onderzoek leidt tot de conclusie dat de baten van mbo-onderwijs bijna drie keer zo hoog zijn als de kosten.

Uitval

De gedachte dat het tegengaan van schooluitval een groot maatschappelijk belang dient, is niet nieuw. Met programma’s als ‘aanval op uitval’ probeert het ministerie van Onderwijs al sinds jaar en dag de uitval op het mbo tegen te gaan. Met succes: het aantal uitvallers is sinds het jaar 2000 gedaald van zo’n 70.000 tot circa 25.000 studenten per jaar. Hoewel veel scholen aangeven dat de bodem wel zo’n beetje bereikt is, houdt minister Van Engelshoven vast aan een verdere daling tot onder de 20.000. Het onderzoek lijkt deze ambitie te ondersteunen.

Extra geld

Uit het onderzoek blijkt dat het geld dat geïnvesteerd wordt in het tegengaan van schooluitval zich dubbel en dwars terugbetaald. De onderzoekers van LPBL, een gerenommeerd economisch adviesbureau, pleiten dan ook voor een gezamenlijke inzet van overheden, zorgverleners en scholen. ‘Voorkomen is beter dan reparatie achteraf’, is hierbij het motto. Rob Neutelings, bestuurder van Curio, pleit in het verlengde van het onderzoek voor extra geld van het Rijk om kwetsbare studenten beter te kunnen begeleiden. Deze begeleiding zou zich vooral moeten richten op jongeren uit risicogezinnen. Volgens Neutelings is het mbo ‘van onschatbare waarde’: ‘We wisten al dat het mbo een succesverhaal is. En nu weten we ook nog dat we effectief en met hoog rendement opleiden.’

Lees hier het onderzoek van LPBL

Lees ook: Kabinet houdt vast aan verdere daling van schooluitval