Dijkgraaf wil voortijdig schooluitval verder terugdringen

Jaarlijks verlaten zo’n 24.000 jongeren zonder diploma hun school. Minister Dijkgraaf heeft de ambitie dit aantal omlaag te brengen. Een wet ‘Van school naar werk’ moet daarbij helpen.

De laatste twintig jaar is het aantal voortijdig schoolverlaters sterk afgenomen. In 2000 telde Nederland nog zo’n 70.000 schoolverlaters. In 2016 was dit aantal gedaald tot zo’n 20.000. De laatste jaren stijgt het aantal jongeren dat zonder diploma school verlaat weer. Op dit moment gaat het om zo’n 24.000 jongeren per jaar. Minister Dijkgraaf heeft de ambitie deze trend te keren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Van school naar werk

De afgelopen jaren heeft het ministerie diverse onderzoeken laten uitvoeren naar mogelijke maatregelen om schooluitval terug te dringen. Op basis daarvan ziet minister Dijkgraaf kansen de bestaande aanpak te verbeteren. Hij wil, zo schrijft hij in de brief, de aanpak uitbouwen tot een ‘integrale aanpak van school naar werk’. Bij die aanpak moeten scholen nauw samenwerken met gemeenten en andere instellingen.

Overstap

Volgens Dijkgraaf is het cruciaal dat een bepaalde groep jongeren meer begeleiding krijgt bij de overstap van school naar werk. Daarvoor kunnen scholen gebruikmaken van de eerder toegezegde extra middelen voor de niveau 2-opleidingen. Met die middelen kunnen scholen meer begeleiding bieden aan studenten die een niveau 2-opleiding volgen. Juist op dat niveau is de schooluitval op dit moment hoog. Daarnaast ontvangen gemeenten extra middelen om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden. Het gaat in de nieuwe aanpak om jongeren tot 27 jaar, waar voorheen de grens lag bij 23 jaar.

Oriëntatieprogramma

Uit onderzoek blijkt dat de kans op schooluitval afneemt als jongeren een  weloverwogen keuze voor een opleiding maken. Om jongeren in staat te stellen een goede studie te kiezen, krijgen jongeren de mogelijkheid een oriëntatieprogramma te volgen. Minister Dijkgraaf investeert daarom 14 miljoen euro in een experiment voor oriëntatieprogramma’s.

Wetsvoorstel

Om jongeren een goede begeleiding te bieden van school naar werk, is een wetsvoorstel in voorbereiding. Begin 2023 willen de minister van Onderwijs en die van Sociale Zaken in gesprek gaan met scholen en gemeenten over het wetsvoorstel. De planning is om voor de zomer van 2023 het wetsvoorstel gereed te hebben voor internetconsultatie.

Dienstjaar

In het Kamerdebat over het mbo kwam Zohaïr El Yassini (VVD) nog met een origineel idee. Volgens de VVD-woordvoerder zou een ‘dienstjaar’ in het leger nuttig kunnen zijn voor schoolverlaters. In een motie roept hij minister Dijkgraaf op om samen met het ministerie van Defensie te onderzoeken welke rol dit dienstjaar kan spelen bij het terugdringen van schooluitval. El Yassini is ook ambitieus: in 2026 moet het aantal schoolverlaters wat hem betreft zijn teruggebracht tot 18.000 per jaar. 

Lees hier de brief over voortijdig schoolverlaten

Lees ook: Verder terugdringen schooluitval niet eenvoudig