Jan van Zijl voorzitter WorldSkills Netherlands

Jan van Zijl wordt per 1 januari voorzitter van het bestuur van WorldSkills Netherlands. Hij volgt daarmee Ewald van Vliet, wiens ambtsperiode op dat moment afloopt, op.

Jan van Zijl is blij met zijn nieuwe functie. ‘Ik draag de Stichting WorldSkills Netherlands en haar activiteiten al jaren een warm hart toe. De Stichting zet zich bijzonder in om talenten van jongeren in het beroepsonderwijs uit te dagen en verder te laten doorontwikkelen. Daarmee promoot WorldSkills Netherlands het vakmanschap én het beroepsonderwijs op een positieve wijze. Dat is en blijft nodig, omdat Nederland altijd goede vakmensen nodig zal hebben. Met al mijn ervaringen vanuit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven weet ik dat als geen ander. Met mijn inzet wil ik eraan bijdragen dat talentontwikkeling in ons bestel een factor van betekenis blijft, zodat meer jongeren altijd hun kansen en talenten kunnen optimaliseren voor een plek op onze toekomstige arbeidsmarkt.’

Pensioenfonds
Jan van Zijl is op dit moment vicevoorzitter van pensioenfonds ABP. Voorheen was hij onder meer voorzitter van de MBO Raad, de SBB en de Raad van Werk en Inkomen. Van 1989 tot en met 2000 was Jan van Zijl lid van de Tweede Kamer.

WorldSkills Netherlands
WorldSkills Netherlands ontwikkelt vakwedstrijden en organiseert evenementen als Skills Heroes voor mbo’ers. Daarnaast verzorgt WorldSkills Netherlands de begeleiding van Team Nederland naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen. Begin december gaat Team Nederland naar EuroSkills 2016 in Gotenburg, Zweden. WorldSkills Netherlands wordt ondersteund door de ministeries van OCW en EZ, de MBO Raad en vele partners uit het onderwijs en bedrijfsleven.