Je stem vinden én gebruiken

COLUMN | Voedselboxen voor armlastige studenten & medewerkers, gratis menstruatieproducten voor de hele school en een gezamenlijke introductieweek voor álle studenten. Wat deze dingen met elkaar gemeen hebben? Het zijn stuk voor stuk initiatieven bedacht en uitgevoerd door studenten.

Ik spreek bijna dagelijks studenten die ideeën hebben om onderwijs en jongerenwelzijn verder te verbeteren. Maar lang niet iedereen krijgt de ruimte om met die waardevolle stem ook echt het verschil te maken. Op veel scholen hebben studenten op papier wel veel inspraak, maar stelt het in de praktijk weinig voor (zoals we ook kunnen lezen in deze reportage over medezeggenschap in Trouw). Daarom maak ik mij hard voor studentenparticipatie op het mbo.

Jij beslist mee

Al in 2010 startte JOBmbo met het Jij beslist mee project en inmiddels zitten we op versie 4.0. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het vanaf 2011 voor elke mbo-instelling verplicht is om een studentenraad te hebben. Ondertussen worden de rechten en verantwoordelijkheden van studentenraden verder uitgebreid. Maar nog steeds zijn er grote uitdagingen. Hoe laten we het belang van studentenparticipatie en medezeggenschap landen bij élke mbo-student in Nederland? Hoe zorgen we ervoor dat elke school aan zijn verplichting voldoet en verder kijkt dan alleen een studentenraad? En hoe krijgen studenten het vertrouwen om hun stem ook echt te gebruiken? Studentenparticipatie vraagt doorlopend aandacht.

Voedselbox

Nu kan ik een vlammend betoog houden over de waarde van de stem van studenten, verwijzen naar onderzoeken over de noodzaak van studentenparticipatie en scholen wijzen op hun plichten. Maar liever laat ik succesvolle voorbeelden voor zichzelf spreken. Neem de voedselbox op Terra MBO. Een initiatief van de Voedsel Jongerenraad. Hun doel? Een toekomstig voedingspatroon vinden dat goed is voor de mens én de aarde. Dat betekent ook dat iedereen toegang moet hebben tot gezond en liefst lokaal voedsel. Daarom nam de raad het initiatief om een voorraad voedingsboxen (van het boerenland, direct naar jouw keuken) wekelijks gratis aan te bieden op school. Voor studenten en docenten die zelf de box niet konden betalen.

Gratis menstruatieproducten

Ander voorbeeld: gratis menstruatieproducten op school. Omdat niemand een schooldag moet missen omdat ze geen tampons of maandverband bij de hand hebben. Het Deltion College was een van de eerste mbo-instellingen die gratis menstruatieproducten aanbood. Een initiatief van de Studentenraad van Deltion. Inmiddels hebben verschillende onderwijsinstellingen het concept overgenomen en ik ben ervan overtuigd dat er nog vele volgen.

Gezamenlijke introweek

Zelf werkte ik met medestudenten aan een introductieweek voor álle studenten: mbo, hbo en wo. Een introductieweek waarin alle studenten hun stad leren kennen en waar niemand wordt buitengesloten. Zo kregen we een succesvolle pilot van de grond in Utrecht. Ook startten we samen met PvdA Amsterdam-raadslid Mohamed Belkasmi en studentenvakbond ASVA een petitie in Amsterdam, die voor de nodige aandacht zorgde. Naast Utrecht, koos ook Leeuwarden (op initiatief van Student City en een groep enthousiaste studenten) voor één introductieweek. Allemaal mooie resultaten die laten zien wat studenten teweeg kunnen brengen.

Krachtig en onmisbaar

Studentenparticipatie. Het reikt verder dan de verplichte medezeggenschapsraad; het gaat om het betrekken en horen van álle studenten. Het gaat over meedenken over onderwijs en onze toekomst. Over samenwerken en oplossingen zoeken. Studentenparticipatie: krachtig en onmisbaar.

Is het per ongeluk toch nog een vlammend betoog geworden.