Kabinet wil een ‘Gelijke Kansen Alliantie’

Het thema ‘gelijke kansen’ staat voorlopig centraal in het beleid van het ministerie van Onderwijs. Minister Bussemaker streeft naar een ‘Gelijke Kansen Alliantie’.

De laatste Onderwijsbegroting van het kabinet-Rutte II is doordrenkt van de gelijke-kansenideologie. Zo stelt het begeleidende persbericht: ‘Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker accepteren niet dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs niet dezelfde kansen krijgen. Ze zetten volop in op gelijke kansen.’

Alliantie
In de Onderwijsbegroting wordt opnieuw gesproken over een ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Deze alliantie is eerder omschreven als ‘een actief netwerk van scholen, onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties om, met een actieve rol van de Rijksoverheid, goede voorbeelden op te halen en op te schalen, succesfactoren te identificeren en belemmeringen in wet- en regelgeving aan te pakken.’ In het najaar zal deze alliantie gepresenteerd gaan worden. Tegelijkertijd hebben de diverse onderwijskoepels en werkgeversorganisaties een brief geschreven aan het kabinet over hun aanpak van kansenongelijkheid.

Concreet
De Begroting bevat ook een aantal concrete beleidsvoornemens. Zo maakt het kabinet structureel € 10 miljoen vrij om de schoolkosten van minderjarige mbo-leerlingen te kunnen vergoeden. Ook andere, al eerder aangekondigde maatregelen, worden onder de noemer ‘gelijke kansen’ gepresenteerd, zoals de introductie van de OV-kaart voor mbo’ers. Maar het kabinet heeft nog meer in petto: binnenkort maakt het kabinet bekend hoe nog eens € 25 miljoen wordt ingezet om gelijke kansen te bevorderen, conform een motie van de Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Mark Harbers (VVD).

Extra geld?
Ondertussen is er discussie over de vraag of er inderdaad extra geld naar onderwijs gaat. Volgens het kabinet wordt er € 200 miljoen extra geïnvesteerd in onderwijs, volgens de onderwijsvakbonden is er – in verband met al eerder afgesproken kortingen – per saldo sprake van een bezuiniging.