Kabinet wil experiment met regionale beroepsopleidingen

Het ministerie van Onderwijs start een experiment met regionale beroepsopleidingen. Met het experiment krijgen de scholen de mogelijkheid om zelf opleidingen te ontwikkelen.

Het experiment is een concrete uitwerking van het voornemen uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ om iets te doen aan de beperkende werking van de kwalificatiestructuur. De gedachte is dat de landelijke kwalificatiestructuur op dit moment innovatie in de regio in de weg staat. Het is voor scholen moeilijk om snel aan wensen van regionale werkgevers te voldoen. De strikte regels rond de kwalificatiestructuur staan vernieuwing in de weg. Via het experiment wordt onderzocht of met een ‘regionale beroepsopleiding’ sneller voldaan kan worden aan de wensen van werkgevers.

Samenwerking
Scholen die willen meedoen aan het experiment moeten hiertoe een aanvraag indienen bij de minister van Onderwijs. Zij moeten verder een samenwerkingsovereenkomst sluiten met werkgevers. De opleiding die zij in de regio gaan aanbieden bestaat uit twee delen: een landelijk deel en een regionaal deel. Voor het landelijke deel is goedkeuring door de minister nodig. Ook moet het landelijk deel door minimaal twee samenwerkende mbo-scholen worden aangevraagd.

Docenten
Aan het experiment, dat zou moeten starten in het schooljaar 2019/2020, kunnen in totaal vijftien scholen meedoen. Vijf scholen mogen starten in 2019 en tien scholen in 2020. Doel van het experiment is ook om te onderzoeken of met meer vrijheid om zelf opleidingen te maken het eigenaarschap van docententeams kan versterken. Docenten krijgen immers de kans zelf de opleiding van hun dromen te realiseren. Ook kan de betrokkenheid van werkgevers met een regionale beroepsopleiding versterkt worden.

Voor het experiment ‘Kwalificatiestructuur: Ruimte voor de Regio’ is een internetconsultatie gestart. Iedereen kan tot 28 februari reageren op het voorstel via deze link.

Lees ook: Nieuw kabinet: veel experimenten voor het mbo