Kamer blijft aandringen op verplicht examen burgerschap

De Tweede Kamer blijft voorstander van een verplicht examen burgerschap voor alle mbo-studenten. Minister Dijkgraaf kondigt aan versneld de voor- en nadelen van zo’n examen op een rij te zetten.

Bij een zogenaamd ‘twee-minutendebat’, een vervolg op het commissiedebat over het mbo van 13 september, dienen verschillende fracties moties in. Harmen Krul van het CDA – de nummer 5 van de christen-democraten bij de komende Kamerverkiezingen – pleit voor een verplicht examen inburgering voor alle mbo-studenten. Zonder zo’n examen nemen studenten burgerschap niet serieus, zo redeneert hij. In zijn reactie vraagt minister Robbert Dijkgraaf de motie nog even niet in stemming te brengen. Op dit moment voert de minister gesprekken met betrokkenen over burgerschap. Waar hij eerst van plan was om bij het indienen van het wetsvoorstel over burgerschap de voor- en nadelen van een examen op een rij te zetten, kondigt hij aan dit nu versneld te doen. Begin 2024 wil de minister in een voortgangsbrief basisvaardigheden nader ingaan op een mogelijk verplicht examen. De Kamer honoreert het verzoek van Dijkgraaf: Krul houdt de motie nog even in de binnenzak.

Pitstop

Zohaïr El Yassini, de vertrekkende VVD-woordvoerder voor het mbo, dient een motie in over een oriëntatiejaar voor mbo-studenten. Het ministerie heeft al eerder aangekondigd de komende tijd experimenten mogelijk te maken voor zo’n tussenjaar voor jongeren die een mbo-opleiding willen gaan volgen. Volgens El Yassini zou het goed zijn als de minister hierbij ook kijkt naar het project Pitstop mbo, dat enkele scholen in Nederland uitvoeren. Bij dit project volgen jongeren een jaar lang lessen, waarbij ze zichzelf beter leren kennen en kennismaken met de diverse vakopleidingen. Minister Dijkgraaf reageert welwillend op deze motie. Eind van dit jaar publiceert hij een ‘beleidsregel’, waarin de spelregels voor dit soort onderwijsprogramma’s zijn vastgelegd.

Groenpluk

Peter Kwint, de SP-woordvoerder die ook de Kamer gaat verlaten, vraagt in een motie aandacht voor de problemen rond ‘groenpluk’. Het komt regelmatig voor dat werkgevers jonge mbo-studenten een baan aanbieden, nog voordat de mbo-studie is afgerond. Op de lange termijn kan dat voor jongeren nadelig uitpakken. Kwint pleit ervoor om werkgevers bij groenpluk te verplichten een leerwerktraject aan te bieden. Minister Dijkgraaf steunt de gedachte van Kwint, maar waarschuwt dat hij werkgevers niet kan verplichten zo´n traject aan te bieden. Wel zegt hij toe met werkgevers in overleg te zullen gaan over het tegengaan van groenpluk.

Stemming over de moties vindt donderdag 26 oktober plaats. Update: alle moties zijn aangenomen.

Lees ook: Tweede Kamer pleit voor verplicht examen burgerschap

Foto: Pitstop mbo