Kamer steunt bezuiniging op kenniscentra

De bezuiniging van 60 miljoen euro op kenniscentra in het beroepsonderwijs is volgens de AOb onverantwoord: ‘De bezuiniging leidt tot verlies van werkgelegenheid en expertise.’

Dat schrijft AOb-bestuurder André Steenhart in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag debatteert de Kamer over de kenniscentra. De AOb en de andere bonden zijn al langer kritisch op de bezuinigingen. Met de brief wil de AOb Kamerleden nogmaals oproepen om te zorgen dat de bezuiniging wordt verminderd ‘tot een bedrag dat recht doet aan de efficiencyslag’.

Steun
De kritiek van de AOb krijgt in de Kamer alleen steun van de SP. Woordvoerder Jasper van Dijk wil een ‘verzachting’ van de bezuiniging. Hij pleit voor een vermindering van de bezuiniging met € 20 miljoen, omdat anders de stages in gevaar komen. De andere partijen in de Tweede Kamer zien de samenvoeging van de kenniscentra juist als een stap in de goede richting. Volgens Paul van Meenen (D66) kan onderwijsgeld beter rechtstreeks naar de scholen gaan, dan naar tussenlagen als kenniscentra.

Minder vergaderen
Volgens minister Jet Bussemaker leidt de samenvoeging van de kenniscentra tot minder bureaucratie en bestuurlijke drukte. Er is minder overleg en afstemming nodig: het aantal vergaderingen neemt met 80% af. De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan straks efficiënter en beter verlopen. De samenvoeging van de kenniscentra in het SBB is dus een kans om het beroepsonderwijs te verbeteren.

Erkenning leerbedrijven
In reactie op de suggestie van Anne-Wil Lucas (VVD) dat op termijn de scholen verantwoordelijk kunnen worden voor de erkenning van leerbedrijven, stelt minister Bussemaker dat dit in theorie mogelijk is. Maar omdat scholen nu de handen vol hebben aan de vele ontwikkelingen in het mbo, kiest de minister ervoor om in ieder geval nu de scholen deze taak niet te geven.