Kandideer de mbo-leraar van het Jaar 2017!

Tot en met dinsdag 9 mei 2017 kunnen docenten en studenten hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar. Wie neemt het stokje straks over van Merel Brugman?

De verkiezing tot Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en is onderdeel van activiteiten in het kader van de Dag van de Leraar, op 5 oktober. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is een erkenning voor het vakmanschap van de individuele leraar, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel. Tijdens de verkiezingen staan leraren centraal die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven gaan en die weten te inspireren.

Selectieronde
Elke onderwijssector (po, so, vo, mbo) krijgt een eigen ‘Leraar van het Jaar’. Uit de aangemelde docenten maakt een beroepsjury een selectie van 10 docenten per sector, 40 leraren in totaal. De beroepsjury kiest niet de beste docenten, maar docenten die hun passie uitdragen en inspireren. De 40 genomineerden zullen de jury hiervan vervolgens moeten overtuigen door het insturen van een filmpje en het schrijven van een motivatie. Hierin kunnen ze vertellen hoe zij hun leraarschap ervaren en op welke manier zij hier invulling aan geven. Daarnaast is het belangrijk dat ze motiveren hoe zij hun rol als ambassadeur gaan vormgeven als zij tot Leraar van het Jaar worden verkozen.

Juryronde 2 en 3
Na de zomervakantie komt de beroepsjury opnieuw bijeen om de drie genomineerden per categorie te selecteren. De gekozen leraren ontvangen een uitnodiging voor de vakjurydag, waar de jurering door de vakjury (mensen uit de sectorraden, vakbonden, LAKS) plaatsvindt. De leraren houden een pitch van twee minuten waarin zij beargumenteren waarom zij Leraar van het Jaar willen worden. Hierna volgt nog een interview. De jury maakt aan het einde van de dag een keuze voor de winnaars. De uitreiking vindt plaats tijdens het Lerarencongres (begin oktober). De winnaars zijn een jaar lang ambassadeur van hun sector. Vanaf half september tot vlak voor de verkiezing kun je op mbo-today interviews lezen met de genomineerde mbo-docenten.

Boegbeeld
Over enkele maanden weten we dus wie het stokje van de huidige mbo-docent van het Jaar, Merel Brugman (docent fotografie), overneemt. Volgens Merel is het belangrijk dat de nieuwe leraar van het jaar up-to-date is: ‘Je moet weten wat er in jouw sector speelt, zelf een duidelijke toekomstvisie op het mbo hebben en die op een aansprekende manier uitdragen. Je bent een jaar lang het boegbeeld! Dat is een geweldige kans om het mbo onder de aandacht te brengen.’

Wil jij jouw favoriete docent nomineren voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2017? Ga dan naar de site van de Onderwijscoöperatie en vul dit formulier in. Dit kan nog tot en met dinsdag 9 mei.