Kansrijke opleidingen niet altijd populair bij jongeren

De mbo-opleidingen die de grootste kans op werk bieden, zijn vaak niet zo populair bij jongeren. Vooral studenten met een migratieachtergrond kiezen te weinig voor opleidingen met een grote baankans.

Die conclusie trekt onderzoeksbureau SEO in een studie naar kansenongelijkheid in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat studenten met een Nederlandse achtergrond vaker dan hun collega’s met een migratierachtergrond kiezen voor kansrijke studies. Tot de tien studies met de hoogste baankans behoren vooral opleidingen in techniek, bouwkunde en zorg. Terwijl één op de vijf jongens van Nederlandse afkomst voor zo’n studie kiest, doet maar één op de twaalf jongens met een niet-westerse migratieachtergrond dit. Waar bijvoorbeeld bijna 6% van de Nederlandse jongens kiest voor de studie bouwkunde, doet maar 1,5% van de jongens met een migratieachtergrond dit.

Spijt

Ongeveer een kwart van de mbo-studenten heeft volgens het onderzoek achteraf spijt van de studiekeuze. Ook hier is een aanzienlijk verschil tussen jongeren van Nederlandse afkomst en jongeren met een migratieachtergrond. Bij deze laatste groep heeft zo’n 27% van de jongeren spijt van de studiekeuze, bij Nederlandse jongeren gaat het om 21%. Veel van de jongeren hebben spijt omdat er nauwelijks werk te vinden is dat aansluit op de mbo-opleiding.

Corona

Uit het onderzoek blijkt ook dat de corona-pandemie de sociaaleconomische verschillen vergroot. De arbeidsparticipatie van laag- en middelbaar opgeleiden is relatief scherp gedaald sinds het uitbreken van de pandemie in het voorjaar van 2019. Bij hoogopgeleiden is van zo’n daling geen sprake. De grootste daling van de baankans doet zich voor bij jongeren met een niveau 2 opleiding. Opvallend is dat jongeren met een bbl-opleiding (niveau 3 of 4) de hoogste baankans na hun opleiding hebben. Deze kans is zelfs groter dan die van jongeren met een universitaire opleiding. Over het algemeen geldt dat jongeren met een mbo-diploma (niveau 3 of 4), een hbo-diploma of een wo-diploma een zeer grote baankans hebben.