Katapultdag: 400 aanjagers van de kennis van morgen

Op dinsdag 1 oktober vindt voor de derde maal de Katapultdag plaats. Een dag die volledig in het teken staat van publiek-privaat samenwerken in het beroepsonderwijs. Plaats van handeling: De Fabrique in Utrecht.

Het aantal openstaande vacatures in sectoren als techniek, bouw en zorg is nog nooit zo groot geweest als nu. Werkgevers zeggen bij bijna de helft van de vacatures moeilijk personeel te kunnen vinden. Bedrijven zien steeds meer de meerwaarde van samenwerking in een publiek-private samenwerking met het beroepsonderwijs en andere partners in het veld.

Groei

Katapult (onderdeel van Platform Talent voor Technologie) onderstreept al enkele jaren deze noodzaak. Dit netwerk van scholen, werkgevers, onderzoek en overheid wil tot 2025 doorgroeien naar participatie van 20.000 bedrijven met een bereik van 250.000 studenten. Jaarlijks organiseert het netwerk de zogeheten Katapultdag. Daar wordt aan de hand van maatschappelijke uitdagingen zichtbaar gemaakt waar publiek-private samenwerking nu al meerwaarde oplevert. De dag wordt georganiseerd voor maximaal 400 aanjagers van de kennis voor morgen uit werkveld (bedrijfsleven, maar ook zorg, veiligheid), beleid (diverse ministeries, provincies, branches, werkgeversorganisaties) en onderwijs (met name mbo en hbo).

Ontmoeting

Bij de derde editie van de Katapultdag krijgen in de ochtend enkele gelijkgestemde initiatieven en programma’s de ruimte zich te presenteren. Denk hierbij aan Groenpact, De Betekeniseconomie en MKB!dee. Vanaf 12.00 uur zijn er bijdragen van Harm Edens (aanjager Katapult en presentator) en Hans de Jong (aanjager Katapult en President Philips NL). Daarnaast is er alle ruimte om mensen te ontmoeten, onder wie de nieuwe aanjagers Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad en Kees Klomp, aanjager van de betekeniseconomie.

Meer weten? Ga dan naar www.wijzijnkatapult.nl. Het programmaboekje van de derde Katapultdag vind je hier.