Kennisateliers over beroepsonderwijs van morgen

Opleider2025, een initiatief waarbij docenten en instructeurs samen brainstormen over het beroepsonderwijs van de toekomst, organiseert in samenwerking met Expertisecentrum Beroepsonderwijs dit najaar enkele ‘Kennisateliers’.

In 2016 lanceerden de Beroepsvereniging Opleiders mbo en het Platform Bèta Techniek Opleider2025. Het doel: innovatieve docenten en instructeurs met elkaar laten brainstormen over opleiden in het jaar 2025. Speciale aandacht is er daarbij voor nieuwe leervormen en publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld hybride leeromgevingen en praktijkroutes). Dit schooljaar haakt ook het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) aan. De drie partijen organiseren deze herfst en winter enkele bijeenkomsten.

Kennisatelier
Doel van dit Kennisatelier is dat je aan de hand van een eigen ingebracht vraagstuk – met als thema responsiviteit school-arbeidsmarkt – leert handvatten te ontwikkelen om het onderwijsproces een stap verder te brengen in leeromgevingen waar publiek-privaat samenwerken (PPS), hybride leren of praktijkleren centraal staat. Hoe kom je in contact met bedrijven in je regio? Hoe voer je een goede dialoog met deze bedrijven over de actualiteit van de leerinhoud van je opleiding? Hoe kun je samen een leeromgeving opzetten? Door deze vraagstukken met andere opleiders en met experts te bespreken, krijg je meer inzicht in het oplossen van je vraagstuk. Verder bouw je samen met docenten/ontwerpers werkzaam in publiek-private samenwerkingsverbanden een leernetwerk op.

Wat is een Kennisatelier?
De methodiek Kennisateliers is door ecbo ontwikkeld en in de praktijk beproefd. Het Kennisatelier is een methodiek waarbij je door middel van pendelen tussen theorie en praktijk een vraagstuk onderzoekt en een interventie ontwerpt. Je onderzoekt wat er al bekend is, wat er in je praktijk gebeurt, wat er verbeterd kan worden, wat er werkt, waarom en voor wie?

Voor wie zijn de Kennisateliers?
De Kennisateliers zijn bedoeld voor docenten(teams) werkzaam in publiek-private samenwerkingsverbanden (of hybride leeromgevingen, leerroutes, praktijkroutes), onderwijsleiders/managers (in de lijn), de voortrekkers die deze leeromgevingen/trajecten moeten inrichten dan wel ontwikkelen i.s.m. de praktijk en praktijkbegeleiders die in de praktijk studenten begeleiden.

Geïnteresseerd?
Het Kennisatelier bestaat uit twee bijeenkomsten. Klik hier voor exacte data, locaties en tijden. Bij aanmelding omschrijf je bondig je ontwerpvraag. Een van de begeleiders van het kennisatelier neemt eventueel contact met je op voor een korte intake. Dit Kennisatelier is open voor deelnemers uit alle sectoren/domeinen.