Keuzedeel: verplicht onderdeel van iedere opleiding

Vanaf 2016 moeten alle mbo-scholen als aanvulling op hun opleidingen ‘keuzedelen’ aanbieden. Hierdoor krijgen scholen meer ruimte om hun onderwijs af te stemmen op regionale omstandigheden. Het wetsvoorstel hiervoor ligt inmiddels bij de Raad van State.

In een kwalificatiedossier staat wat een student aan het einde van een mbo-opleiding moet kennen en kunnen. Op basis van deze kwalificatiedossiers maken de mbo-scholen hun onderwijsprogramma’s. Alle kwalificaties samen vormen de landelijke kwalificatiestructuur. Omdat de arbeidsmarkt per regio verschillend is, wordt het nu mogelijk voor mbo-scholen eigen ‘keuzedelen’ toe te voegen aan hun opleidingen. Met deze keuzedelen kunnen scholen snel inspelen op actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven, zoals 3D-printing, robotisering of technologie in de zorg. Alle opleidingen – met uitzondering van ‘entree’ – moeten vanaf schooljaar 2016/2017 keuzedelen aanbieden.

Kwartaal
Ieder kwartaal kan een opleiding in het mbo worden aangepast door de introductie van nieuwe keuzedelen. Ieder keuzedeel wordt formeel vastgesteld door de minister. De keuzedelen zijn altijd gekoppeld aan een kwalificatie. Sommige keuzedelen zijn voor meerdere opleidingen inpasbaar. U vindt hier alle informatie over keuzedelen. En hier is alle informatie over de totale herziening van de kwalificatiestructuur.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.