Keuzedeel voorbereiding hbo in ontwikkeling

Een groot aantal mbo-scholen uit Zuid-Nederland ontwikkelt samen met hbo-instellingen een keuzedeel dat mbo-leerlingen beter voorbereidt op een vervolgopleiding op het hbo.

Het ‘Keuzedeel Voorbereiding hbo’, dat in het schooljaar van 2017-2018 klaar is, moet mbo’ers kansrijker laten doorstromen naar het hbo. Deze doorstroom gaat niet altijd goed: de uitval van mbo-leerlingen op het hbo is relatief hoog. Dit komt onder andere doordat mbo-leerlingen een andere manier van leren gewend zijn, dan op het hbo van hen wordt verwacht. Op het hbo is meer aandacht voor theorie, ligt het tempo hoger en wordt er meer eigen initiatief verwacht.

Anders leren
In het nieuwe keuzedeel wordt aan al deze aspecten ruim aandacht besteed. In de eerste plaats kunnen leerlingen zich oriënteren op de verschillende hbo-opleidingen en beroepen. Daarna volgt een studieopdracht, waarbij de leerling ervaart wat de verschillen tussen mbo en hbo zijn. Vervolgens doet de leerling ervaring op met het werken in een projectgroep, zodat hij leert wat het is om intensief samen te werken. Net als andere keuzedelen zijn met het keuzedeel ‘Voorbereiding hbo’ 240 studie-uren gemoeid. De leerling sluit het keuzedeel af met een toets.

Zeventien scholen
De mbo-scholen die het keuzedeel ontwikkelen zijn alle afkomstig uit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. Het gaat om ROC Rivor, Summa College, ROC Ter AA, ROC De Leijgraaf, De Rooi Pannen, Koning Willem I College, ROC Tilburg, Arcus College, Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC West-Brabant en Scalda. Vanuit het hbo zijn Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, NHTV, Hogeschool Zeeland en Zuyd Hogeschool betrokken.