Keuzedelen tellen vanaf 2018 mee voor diploma

De keuzedelen tellen vanaf het schooljaar 2018-2019 volwaardig mee bij het behalen van het mbo-diploma. Dat is de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wil dat de nieuwe ‘keuzedelen’ binnen mbo-opleidingen gaan meetellen bij het diploma. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister Bussemaker hoefden leerlingen voor de keuzedelen geen voldoende te halen. Omdat Kamerleden vrezen dat leerlingen de keuzedelen niet serieus nemen, stellen zij voor om na een korte gewenningsperiode de keuzedelen te laten meetellen. In het Kamerdebat over de keuzedelen bereikten de Kamerleden en de minister hier overeenstemming over.

Vanaf 2018
Volgens een amendement van Anne-Wil Lucas gaan de keuzedelen vanaf het schooljaar 2018-2019 meetellen voor het diploma. Minister Bussemaker hecht er waarde aan dat de scholen de komende tijd wat ervaring kunnen opdoen met de keuzedelen. Scholen moeten vanaf het schooljaar 2016-2017 verplicht keuzedelen aanbieden. Komend schooljaar kunnen ze hier al vrijwillig mee starten.

Koppeling
De Tweede Kamer nam genoegen met de ruimte die minister Bussemaker eerder had geboden aan scholen om af te wijken van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties. Een voorstel van Tjitske Siderius (SP) om de koppeling met kwalificaties volledig los te laten, kreeg geen steun van andere fracties.

Vrije ruimte
Een voorstel van Michel Rog (CDA) om scholen de vrijheid te geven om af te wijken van de verplichte keuzedelen en die ruimte in te vullen met ‘vormende elementen’ – een wens van scholen op levensbeschouwelijke grondslag – krijgt wellicht ook steun van de Kamer. De stemming over de voorstellen vindt dinsdag 16 juni in de Tweede Kamer plaats.