Koepelorganisaties kritisch over Onderwijs2032

De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU zijn kritisch over de voorstellen van het Platform Onderwijs2032. De sectororganisaties willen vasthouden aan een helder omschreven kennisbasis.

Platform Onderwijs2032 publiceerde in januari van dit jaar haar eindadvies over de toekomst van het Nederlandse funderend onderwijs. In het advies gaat het om de onderwijsinhoud in het primair en het voortgezet onderwijs. Het platform pleit voor een beperkt ‘kerncurriculum’. Dat kerncurriculum bestaat uit Nederlands, Engels, Rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap.

Kennisbasis
In een brief aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs uiten de koepelorganisaties hun zorgen over de keuze voor zo’n beperkt ‘kerncurriculum’. Onduidelijk is volgens de organisaties op basis van welke argumenten voor dit kerncurriculum wordt gekozen. Zij waarschuwen dat een bepaalde kennisbasis noodzakelijk is alvorens leerlingen vakoverstijgende vaardigheden kunnen aanleren.

Vroegselectie
De onderwijskoepels willen vroege selectie mogelijk houden voor cognitief zeer getalenteerde leerlingen. Voor het overige zien de organisaties wel iets in latere selectie in het voortgezet onderwijs, zoals onlangs nog bepleit door de MBO Raad.

Lees hier de brief van de drie sectororganisaties