Koning Willem I College en Leijgraaf krijgen toestemming voor fusie

Minister Ingrid van Engelshoven geeft toestemming voor de fusie van het Koning Willem I College (Den Bosch) en De Leijgraaf (Oss e.o.). Vanaf volgend schooljaar gaan beide scholen volledig samen.

De Leijgraaf en Koning Willem I College hebben op hebben op 25 juni 2021 een aanvraag ingediend bij de minister van Onderwijs voor goedkeuring van een bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 en een institutionele fusie per 1 augustus 2022. De minister heeft op 12 oktober 2021 hieraan goedkeuring verleend. Dit op basis van een positief advies van de Commissie Macrodoelmatigheid.

Impuls

Naar het oordeel van deze Commissie gaat de fusie verder dan alleen het organisatorisch invlechten van De Leijgraaf in het Koning Willem I College. De fusie wordt benut om een impuls te geven aan het onderwijs. Door een aansprekend aanbod van beroepsonderwijs te verzorgen  kunnen jongeren voor de regio behouden blijven. Ook wil de fusieschool zich gaan richten op de markt van volwassenenonderwijs. Op die manier hoopt de school een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de regio.

Menselijke maat

Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid laten de fusieplannen zien dat samenwerking tussen scholen kan bijdragen aan responsief beroepsonderwijs met behoud van de menselijke maat. Minister Van Engelshoven: ‘Ik hecht veel waarde aan de menselijke maat. Ik wil dan ook oproepen om te doen wat nodig is om de menselijke maat te verankeren in de nieuwe organisatie, zodat leerlingen en studenten zich thuis voelen op een school en deel uitmaken van een kleine groep.’

Lees hier het volledige advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Koning Willem I College en De Leijgraaf zetten fusieplan door