‘Kosten onderwijsroute hoger dan verwacht’

De kosten om kansrijke inburgeraars de zogenaamde onderwijsroute aan te bieden zijn veel hoger dan het ministerie inschat. Volgens onderzoek is de reële prijs voor zo’n opleidingstraject ongeveer  17.000 euro. Het ministerie gaat op dit moment uit van ruim 10.000 euro per traject.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau AEF. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken onderzocht AEF in hoeverre de prijs die nu gerekend wordt voor een opleiding in het kader van de onderwijsroute reëel is. Dit mede naar aanleiding van protesten van gemeenten en mbo-scholen over de beschikbare budgetten. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat de kosten te laag worden ingeschat. Waar het ministerie uitgaat van ruim 10.000 euro per traject, komt AEF uit op een bedrag tussen 15.500 en 18.000 euro.

Docenten

Omdat de kosten van de opleidingstrajecten vooral bestaan uit loonkosten voor docenten, is de schaalgrootte van de klassen een cruciale factor. Hier zit direct een probleem. De onderwijsroute is bedoeld voor kansrijke inburgeraars, die na anderhalf jaar kunnen instromen in een reguliere beroepsopleiding (mbo of hbo). Op jaarbasis gaat het om slechts enkele duizenden trajecten. Omdat gemeenten formeel de opdrachtgevers zijn voor de trajecten, is er sprake van een zeer versnipperd beeld.

Inburgering

De nieuwe Wet inburgering, waar de onderwijsroute onderdeel van uitmaakt, gaat op 1 januari 2022 in. De noodzakelijke aanbestedingen lopen tot nu toe in diverse regio’s moeilijk. Slechts in een beperkt aantal gevallen is de aanbesteding afgerond. In een gezamenlijke brief pleiten MBO Raad en VNG voor tijdelijke noodoplossingen. Het gaat dan om het verstrekken van incidentele extra middelen. Ook zouden de budgetten verstrekt moeten worden aan centrumgemeenten, om zo versnippering tegen te gaan.

Overleg

Binnenkort is er overleg gepland tussen het ministerie van Sociale Zaken, de VNG en de MBO Raad. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, hoopt dat het ministerie over de brug komt: ‘We hebben de perfecte onderwijsinfrastructuur om inburgeraars de taal in combinatie met een vak te laten leren waardoor zij een toekomst in Nederland op kunnen bouwen. Het is zonde als van die kennis en kunde geen gebruik kan worden gemaakt.’

Lees hier de oproep van VNG en MBO Raad

Lees ook: Gemeenten: Wet inburgering niet uitvoerbaar