Krimp aantal studenten risico voor schoolgebouwen

De voorspelde daling van het aantal mbo-studenten vormt een risico voor de betaalbaarheid van schoolgebouwen. De risico’s doen zich vooral in het noorden en oosten van het land voor.

Die waarschuwing geeft de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van onderzoek naar vastgoed in het mbo. Het onderzoek is uitgevoerd met in het achterhoofd het debacle rond de nieuwbouw van het voormalige ROC van Leiden. De hoofdconclusie van de Rekenkamer is echter dat het mbo er financieel goed voorstaat. Scholen zijn bovendien actief bezig met vastgoedbeheer.

Nieuwbouw

De Rekenkamer heeft drie mbo-scholen met nieuwbouwplannen nader onder de loep genomen. Zadkine, ROC West-Brabant en Wellant hebben samen investeringsplannen, tot een totaalbedrag van ruim 190 miljoen euro. Het beeld dat de Rekenkamer schetst is bemoedigend: de drie scholen hebben voldoende aandacht hebben voor het onderwerp vastgoed.

Risico’s

Toch ziet de Rekenkamer wel risico’s: de daling van het aantal studenten na 2020 kan de betaalbaarheid van het vastgoed bemoeilijken. Dit probleem speelt vooral in het noorden en oosten van Nederland. De Algemene Rekenkamer vindt dat inspectie en mbo-scholen de gevolgen van de krimp goed in kaart moeten brengen. Voordat er nieuwbouwplannen worden gemaakt moeten scholen goede prognoses maken van verwachte studentenaantallen.

De MBO Raad heeft inmiddels een ‘Informatiecentrum vastgoed mbo’ in het leven geroepen.

Lees ook: Amateurisme bracht ROC Leiden in de problemen