Kwaliteitsafspraken: de resultaten

Om de kwaliteit van het mbo te verbeteren heeft het ministerie van Onderwijs in 2015 met alle mbo-scholen kwaliteitsafspraken gemaakt. Iedere school formuleerde in een kwaliteitsplan ambities rond bijvoorbeeld de verbetering van de beroepspraktijkvorming, het terugdringen van schooluitval of het investeren in excellentie.

Volgens Suzanne van Kinderen van MBO in Bedrijf hebben de scholen op veel punten duidelijk voortgang geboekt. Zo is het kwaliteitsbewustzijn binnen de scholen sterk verbeterd. De slotrapportage van MBO in Bedrijf, Haven bereikt, zeilen gestreken, resultaten geboekt, bevat een uitgebreide terugblik op de kwaliteitsafspraken.

Klein venijn

Van Kinderen formuleerde op persoonlijke titel ook nog een paar punten van ‘klein venijn’. Zoals het achterblijvende gebruik van ICT in het onderwijs en de opvatting dat excellentie gelijk staat aan talentontwikkeling. Volgens Van Kinderen gaat het bij excellentie echt om een extra programma voor studenten ‘aan de bovenkant’ die meer willen en kunnen.