Kwaliteitsafspraken mbo blijven ongewijzigd

De Tweede Kamer stemt in met de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Pogingen van Kamerleden om nog wijzigingen in de regeling aan te brengen, kregen geen meerderheid.

Met name Paul van Meenen (D66) wilde andere kwaliteitsafspraken. Hij vreest dat mbo-scholen door de afspraken worden geprikkeld om studenten snel door de opleiding te jagen. Ook pleitte hij voor een instemmingsrecht van docenten en studenten bij de kwaliteitsafspraken die scholen met het ministerie van OCW gaan maken. Bij de stemming in de Tweede Kamer werden echter alle moties door een meerderheid van VVD en PvdA verworpen.

Kwaliteitsplan
Alle mbo-scholen gaan nu individueel afspraken maken met het ministerie over kwaliteitsverbetering. Iedere school krijgt een eigen accountmanager toegewezen voor deze afspraken. Het ministerie volgt hierbij de aanpak die al langer bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten wordt gehanteerd. Voor 1 maart 2015 moet iedere school de afspraken hebben vastgelegd in een kwaliteitsplan.

Kijk hier voor alle informatie over de kwaliteitsafspraken.