Kwaliteitsafspraken: scholen liggen op koers

Alle mbo-scholen hebben voldoende voortgang geboekt bij de uitvoering van hun kwaliteitsagenda’s. Zij ontvangen daarom allemaal het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsgelden.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit van de minister is gebaseerd op een advies van de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo. Deze commissie heeft een tussentijds oordeel gegeven over de voortgang van de kwaliteitsagenda’s. De agenda’s hebben de scholen zelf in 2018 opgesteld. De uiteindelijke conclusie van de commissie is dat alle scholen voldoende voortgang hebben geboekt bij het realiseren van hun ambities.

Verschillen

De commissie ziet grote verschillen tussen de scholen. Naast instellingen die met vlag en wimpel slagen, zijn er scholen die alle zeilen moesten bijzetten om uiteindelijk met de hakken over de sloot een magere voldoende te scoren. Zo voerde de commissie met acht scholen nadere gesprekken over de beperkte voortgang. Uiteindelijk hebben ook deze scholen groen licht gekregen, mede in het licht van de coronapandemie. Maar de commissie maakt zich over deze scholen wel zorgen: ‘Het bereiken van de ambities in 2022 zal een uitdaging zijn’.

Corona

De uitvoering van de kwaliteitsagenda’s heeft bij alle scholen vertraging opgelopen door corona. Docenten hebben sinds het voorjaar van 2020 alle aandacht nodig voor het continueren van het onderwijs. Veel ambities konden daarom niet gerealiseerd worden. De commissie heeft daar alle begrip voor. De commissie constateert dat ontwikkelingen als een lagere uitval en een stijgende doorstroom naar het hbo voor een belangrijk deel te verklaren zijn door corona. Of hier sprake is van een blijvende trend, is onzeker.

Portfolio

De commissie roept scholen op kritisch te kijken naar hun opleidingenportfolio. Scholen doen er, aldus de commissie, goed aan hun aanbod van opleidingen periodiek door te lichten. Bij fusies tussen scholen gebeurt dit, maar zo’n doorlichting is voor alle scholen nuttig. Het succes van mbo-opleidingen is sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Goed instrument

De kwaliteitsafspraken in het mbo lopen tot eind 2022. In 2023 zal de commissie een eindoordeel geven over de resultaten die de scholen bereikt hebben. De commissie adviseert de minister om ook na 2022 door te gaan met kwaliteitsafspraken. Vanaf 2023 is hier jaarlijks een bedrag van € 470 miljoen voor beschikbaar. Volgens de commissie zijn kwaliteitsafspraken een goed instrument voor kwaliteitsverhoging.

Lees hier de midterm-review van de Commissie Kwaliteitsafspraken

Lees ook: Kwaliteitsafspraken hebben geleid tot kwaliteitssprong