‘Kwetsbare jongeren onnodig geweigerd op mbo-scholen’

Gisteren reageerde minister Jet Bussemaker in het NPO-televisieprogramma Nieuwsuur op het rapport ‘Kind van de rekening’ van het Graafschap College. Daarin staat dat duizenden jongeren het slachtoffer zijn van een steeds strakker toelatingsbeleid van mbo-scholen. De scholen weigeren kwetsbare jongeren, onder druk van financiële prikkels van de overheid. ‘Niet nodig’, stelt minister Bussemaker.

In de Nieuwsuur-uitzending werd allereerst een reportage getoond, gefilmd op het Graafschap College in Doetinchem. Kwetsbare jongeren (ziek of kampend met gedragsproblematiek, vaak in combinatie een hachelijke thuissituatie) zijn duur, vertelt Graafschapcollege-directeur Alain van de Haar in de reportage. ‘Ze hebben meer begeleiding nodig; het onderwijs wordt in kleinere klassen aangeboden. Aan de andere kant zit het onderwijssysteem zo in elkaar dat we afgerekend worden op resultaten. Jongeren met meer begeleiding, meer achtergrond, meer problematiek, hebben vaak een minder studieresultaat. Dus je bent aan de ene kant duurder uit. En aan de andere kant krijg je boetes van het ministerie van Onderwijs als je onderwijsresultaten naar beneden gaan.’
Van de Haar noemt enkele schrijnende gevallen op van studenten die hij moest uitschrijven, ondermeer van een tienermoeder die niet aan haar aanwezigheidsplicht op school kan voldoen, omdat haar moeder, die eigenlijk de oppas van haar kleinkinderen zou verzorgen, alcoholist is. ‘Het kan niet waar zijn dat wij in Nederland regels hebben waarbij ik een vrouw die weer in haar toekomst wil investeren moet gaan weigeren omdat de regels het niet toelaten’, aldus Van de Haar.

‘Niet nodig’
In de Nieuwsuur-studio reageerde minister Bussemaker op de weigering van kwetsbare jongeren. ‘Ik vind het heel schokkend wat ik hier hoor. Ik vind dat elke leerling een kans moet hebben, ook als deze te maken heeft met ingewikkelde maatschappelijke achtergronden. Dat scholen leerlingen weigeren is onwenselijk. En het is ook niet nodig. Want ze krijgen juist voor deze groep heel veel extra middelen: per leerling 5.000 euro extra. En dan komt er nog bij dat we in het mbo in totaal tussen de 200 en 300 miljoen investeren. Dus geld kan echt niet het probleem zijn.’

Maatschappelijke opdracht
Minister Bussemaker benadrukte dat scholen een maatschappelijke opdracht hebben. ‘Ze zijn opgericht om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een diploma. De school uit het filmpje, het Graafschap College, heeft vorig jaar 3 miljoen euro overgehouden. Die heeft tientallen miljoenen op een rekening staan. Daar is een school niet voor. Een school is er ook voor om deze moeilijke groep leerlingen te begeleiden. Wij willen ze daarbij ondersteunen. Daarom hebben we de financiering veranderd. In het verleden was het zo dat je voor leerlingen minder geld kreeg als ze moeilijk waren. Dat heb ik afgeschaft. Wat we nu wel doen is afspraken met scholen maken hoe zij leerlingen begeleiden naar een hoger onderwijsniveau. En daar willen we ze voor belonen. Dat kan dus ook voor een moeilijke groep leerlingen.’
De minister kondigde aan binnenkort met Alain van de Haar in gesprek te gaan. Ze liet weten zich niet te herkennen in het door het Graafschap College geschetste beeld. ‘Ik heb laatst de Inspectie onderzoek laten doen naar aanleiding van vergelijkbare signalen. Die kwam tot een andere discussie’, aldus Bussemaker. Ze stelde echter dat ‘elke leerling die buiten de boot valt, er één te veel is’. Ze roept dan ook scholen op zich te melden als er problemen zijn.

Het volledig Nieuwsuur-item is hier terug te zien.