Laat je stem horen over het lerarenregister

Registerleraar

Als het lerarenregister een meerderheid in de Eerste Kamer krijgt, zijn docenten aan zet om herregistratiecriteria te ontwikkelen. De BVMBO organiseert alvast een bijeenkomst om te verkennen welke criteria voor het mbo zouden kunnen gelden.

De komst van het lerarenregister maakt veel los onder docenten. De petitie van Leraren in Actie is inmiddels bijna 27.000 keer ondertekend. Naar aanleiding hiervan zijn in de Eerste Kamer vragen gesteld en beantwoord. Binnenkort, op dinsdag 14 februari, behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel. Het vermoeden is dat het wetsvoorstel, ondanks de vele protesten uit het land en de tegenstem van diverse partijen, toch een meerderheid gaat halen.

Herregistratie
Als het voorstel wordt aangenomen, is de beroepsgroep leraren aan zet om de herregistratiecriteria te formuleren. De herregistratiecriteria zijn de eisen waaraan elke leraar moet voldoen om voor herregistratie in het lerarenregister in aanmerking te komen. Het is de bedoeling dat leraren zelf deze criteria gaan formuleren. Voor het mbo zullen deels andere criteria gelden dan voor het vo en het po.

Criteria
De Onderwijscoöperatie en de BVMBO organiseren daarom gezamenlijk een bijeenkomst over het lerarenregister om leraren te informeren, om ruimte te geven aan vragen en om een start te maken met het formuleren van de criteria. Tijdens de bijeenkomst zal er ook worden gereageerd op de actualiteit.

Bijeenkomst
Wil jij inhoudelijk meepraten over het lerarenregister, je stem laten horen en meedenken over de criteria waaraan de beroepsgroep moet voldoen? Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 9 februari van 15.30 – 17.30 uur bij het Innovatiehuis, Koningsweg 38, 5211 BL, Den Bosch. Ben je lid van de BVMBO? Dan kun je aansluitend mee-eten en deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Aanmelden voor de bijeenkomst van 9 februari kan hier.