‘Leerbedrijf dat discrimineert verliest erkenning’

Minister Bussemaker gaat maatregelen nemen om discriminatie bij het vinden van een leerwerkplek te voorkomen. Werkgevers die discrimineren kunnen hun erkenning als leerbedrijf verliezen.

De minister maakt dit bekend in antwoord op vragen van de Kamerleden Jadnanansing en Marcouch over discriminatie bij het vinden van stageplekken. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit onderzoek toont aan dat studenten met een niet-westerse achtergrond vaak meer moeite hebben een stageplek te vinden dan autochtone studenten. Het gaat in het bijzonder om studenten die een hoofddoekje dragen en om mannelijke studenten met een Marokkaanse achtergrond.

Vooroordelen
Volgens het onderzoek spelen vooroordelen van leerwerkbedrijven een rol, maar is ook de opstelling van scholen van belang. Als stagecoördinatoren goede contacten hebben met leerbedrijven komen er minder vaak signalen van discriminatie voor.

Verontrustend
Minister Bussemaker noemt de resultaten van het onderzoek verontrustend. Volgens de minister is discriminatie bij het vinden van een stage ‘onaanvaardbaar en onacceptabel’. Ze wil daarom dat mbo-scholen stagecoördinatoren beter voorbereiden op het omgaan met discriminerende verzoeken van stagebedrijven. Als er een vermoeden van discriminatie is, moet de stagecoördinator geen oogje dichtknijpen maar zich achter de student scharen, zo schrijft de minister.

Erkenning
Verder wil de minister onderzoeken of er wel voldoende aandacht is voor het tegengaan van discriminatie bij de erkenning van leerbedrijven. Bij de erkenning maakt SBB (de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) duidelijk dat discriminatie een reden kan zijn om de erkenning in te trekken. Wie een klacht heeft over een leerbedrijf, kan dit melden bij SBB. Als er sprake is van bewezen discriminatie trekt SBB de erkenning van een leerbedrijf in.

Lees hier de antwoorden van minister Bussemaker op de Kamervragen