LeerKRACHT: investeren in mbo-teams

Docententeams die via het programma leerKRACHT willen werken aan professionalisering, kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen. In totaal is er vier miljoen beschikbaar.

De vergoeding geldt voor de komende twee schooljaren. Mbo-teams die het programma gaan volgen, betalen hierdoor maar de helft van de deelnamekosten. Ook de kosten voor het vrijmaken van een eigen coach en formatie-uitbreiding zitten hierbij in. De totale bijdrage die een school kan ontvangen, is aanzienlijk: voor een team van twintig docenten bijvoorbeeld, kan dit al ruim €33.000 zijn.

Samen verbeteren
In het programma leerKRACHT werken docenten en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Dat doen ze door elkaars lessen te bezoeken, feedbackgesprekken te voeren, samen lessen voor te bereiden en in kleine teams leerlingdoelen en verbeteracties vast te stellen. Het programma duurt twee jaar.

SOM
De vergoeding voor mbo-scholen is beschikbaar dankzij de inzet van de MBO Raad en de onderwijsbonden, verenigd in de Stichting Onderwijsmarktfonds Mbo (SOM). De SOM onderstreept het belang van onderwijsverbetering op de werkvloer en ziet het bedrag van vier miljoen, afkomstig van OCW, als een mooie stimulator hiervoor. Dankzij de vergoedingsregeling kan in theorie 15 procent van de mbo-docenten deelnemen aan leerKRACHT.

Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerd in leerKRACHT? Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten die je kunt bezoeken. Inschrijven kan tot 15 juni 2015. Vergoedingen kunnen worden aangevraagd tot 29 juni 2015.