Leerwerkmakelaar helpt jongeren op weg naar werk

Onlangs startte het Horizon College een traject waarin leerwerkmakelaars mbo’ers van niveau 1 en 2 begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het experiment loopt tot 1 juli.

Drie leerwerkmakelaars zijn er bij het Horizon College (locaties Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn) aan de slag. Zij begeleiden in totaal zo’n dertig studenten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vinden van werk. Het gaat om jongeren, die niet zelfstandig de stap van school naar werk kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat ze hun opleiding niet hebben afgerond en dus geen diploma hebben. Met de inzet van leerwerkmakelaars hoopt het ROC de kloof tussen deze groep jongeren en de arbeidsmarkt te verkleinen. Inmiddels hebben vier mbo’ers dankzij het traject een baan gevonden. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid neemt een deel van de financiering van het traject op zich.

Zelf verantwoordelijk
In het traject werkt de leerwerkmakelaar nauw samen met gemeenten, jeugdzorg en het UWV. Samen met de student en zijn mentor bekijkt de makelaar wie wat gaat doen bij het vinden van werk. De student krijgt dan wel begeleiding, maar is nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Voor sommige studenten is extra geld beschikbaar, zodat zij ook na het vinden van een baan nog coaching kunnen ontvangen. Zo is de kans op baanbehoud groter.