Lentiz: campusontwikkeling in het Westland

Onderwijs verzorgd op een campus, waar bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan innovatie. Dat is het concept dat de Lentiz onderwijsgroep toepast bij steeds meer mbo-opleidingen.

Voor een beroepsopleiding is het cruciaal dat de opleiding ‘bij de tijd’ blijft. In onze snel veranderende wereld is dat extra belangrijk geworden. Binnen enkele jaren kan het werk volledig veranderen, waardoor opleidingen snel verouderen. Om aan deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft de Lentiz onderwijsgroep enkele jaren geleden een nieuw onderwijsconcept bedacht. Gert Kant, bestuurder van Lentiz: ‘Wij hebben ons de fundamentele vraag gesteld: hoe kun je het onderwijs zo inrichten dat het bijblijft bij de beroepspraktijk? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren worden opgeleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Ons antwoord is de campusontwikkeling: een fysieke plek waar onderwijs, werk en onderzoek onder één dak plaatsvinden.’

World Horti Center

Het idee van campusvorming is voor het eerst in de praktijk gebracht in World Horti Center te Naaldwijk. Het multifunctionele complex is samen ontwikkeld met topondernemers uit de glastuinbouw. Lokale en regionale overheden als de gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland zijn belangrijke partners, net als andere onderwijsinstellingen, waaronder het Albeda College en het ROC Mondriaan. Binnen World Horti Center werken bedrijven en onderzoeksinstellingen aan innovatie in de glastuinbouw. Het centrum is ‘business-driven’: er vindt onderzoek plaats en er zijn tentoonstellingen van innovatieve bedrijven uit de internationale glastuinbouwsector. De vraag van de bedrijven is leidend bij de onderzoeksagenda. Maar er wordt uiteraard ook onderwijs gegeven. Studenten van diverse mbo-opleidingen van MBO Westland volgen hier hun lessen. Gert Kant: ‘Als de studenten hun school binnenkomen zien, ruiken en voelen ze de wereld van de Greenport. World Horti Center is het clubhuis wat die werelden verbindt. Op deze manier zijn onderwijs en praktijk optimaal met elkaar verbonden.’

Nieuw curriculum

Door zo nauw onder één dak met elkaar samen te werken, blijven opleidingen vanzelf bij de tijd. Voor de doorontwikkeling van bijvoorbeeld de groene opleidingen is dat cruciaal. Door de nabijheid is de bemoeienis van bedrijven met de opleiding automatisch groot. Medewerkers van bedrijven helpen waar nodig mee het curriculum van bijvoorbeeld de teeltopleiding te vernieuwen. Knelpunten in de opleiding komen snel aan het licht en kunnen worden weggenomen. Gert Kant: ‘We hebben de complete lesstof van opleiding opnieuw tegen het licht gehouden. We maken samen met bedrijven toekomstgericht onderwijs.’

Food Innovation Academy

Het onderwijsconcept heeft zich inmiddels uitgebreid naar andere sectoren. Zo vinden de foodopleidingen van Lentiz vanaf komend cursusjaar plaats binnen de Food Innovation Academy te Vlaardingen. Ook dit is een samenwerkingsverband van grote bedrijven in de levensmiddelensector, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. In een innovatielab werken onderzoekers van universiteiten, hogescholen en mbo-scholen samen aan innovatie. Studenten van Lentiz volgen hier opleidingen in de foodsector. Medewerkers van bedrijven verzorgen gastlessen. Gert Kant: ‘De Food Innovation Academy is een regionaal meetingpoint voor iedereen die betrokken is bij de levensmiddelenindustrie. De ideale plek voor ons om toekomstgericht onderwijs te verzorgen.’

Equestrum

Lentiz streeft ernaar het idee van campusvorming in alle sectoren te realiseren. Dat dit ook mogelijk is in een kleine, gespecialiseerde sector, blijkt uit het voorbeeld van de hippische topsport. Samen met een aantal regionale topmaneges, waaronder de manege van IJsbrand Chardon (meervoudig wereldkampioen Vierspan) in Midden Delfland is sinds 2017 ‘Equestrum’ gevestigd.

Ook bij dit initiatief zijn de lokale en regionale overheden nauw betrokken. Binnen dit kennis- en informatiecentrum volgen studenten van Lentiz | MBO Maasland de opleiding MBO Paardensport. Omdat het om een kleine, gespecialiseerde sector gaat, is het aantal opleidingsplaatsen beperkt. De studenten die worden toegelaten volgen dicht op de praktijk, binnen de manege, een opleiding op mondiaal topniveau.

Extra injectie

Gert Kant is blij met de extra gelden die vrijkomen via de kwaliteitsagenda: ‘Dit helpt enorm om onze ambities te realiseren. Niet alleen omdat we een extra financiële injectie krijgen, maar ook omdat we gedwongen worden nog eens kritisch naar ons concept te kijken’ Hij is blij met de werkwijze waarbij scholen worden gestimuleerd hun agenda nauw aan te sluiten bij het eigen strategisch meerjarenplan: ‘Wij werken sinds 2018 met ons strategisch plan Toekomstmakers. Wij bereiden studenten voor op hun toekomst, maar willen ook dat studenten straks in staat zijn de toekomst te gaan maken. De kwaliteitsagenda helpt ons deze ambitie waar te maken.’