Leraren willen register voorlopig negeren

De actiegroep ‘Leraren in actie’ geeft het verzet tegen het lerarenregister nog niet op. In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer betogen zij dat het register schadelijk is voor het vak: ‘Dit lerarenregister is niet ons lerarenregister’.

Leraren in actie was eerder verantwoordelijk voor de door maar liefst 30.000 leraren ondertekende petitie die – tevergeefs – de Eerste Kamer opriep de registerwet niet te steunen. Officieel is de wet nu per 1 augustus jongstleden ingegaan. Desondanks vragen de ondertekenaars van de brief aan de Tweede Kamer de kersverse wet terug te draaien.

Autonomie
Het grote bezwaar tegen het huidige lerarenregister blijft dat het geen draagvlak heeft onder de beroepsgroep. Daarnaast vrezen de ondertekenaars van de brief dat zij hun autonomie verliezen. In de systematiek van het register staat niet leren maar registreren centraal, aldus de brief. Schoolbestuurders gaan straks goed functionerende leraren controleren op basis van het register.

Negeren
Daarom roepen de briefschrijvers op het register voorlopig te negeren: ‘Tot 2027 heeft het geen juridische consequenties om niets te registreren. Daarom (…) willen wij dit register negeren en de komende acht jaar geen activiteiten invoeren.’