Lerarenpanel Deltion zoekt naar ruimte in regels

Docenten van het Deltion College hebben een lokale MBO Brigade opgericht. Het lerarenpanel zoekt oplossingen voor knelpunten in de regelgeving.

Andries Knol, docent bewegingsonderwijs aan het Deltion College, vertelt: ‘Het begon allemaal met het Bestuursakkoord mbo (2018), waarin de oprichting van de MBO Brigade werd aangekondigd. Deze brigade helpt teams bij het vinden van ruimte in de regels, zo viel te lezen. Aangezien ik als bvmbo-ambassadeur regelmatig door collega’s word aangesproken over beperkende regels, besloot ik naar een brigadebijeenkomst op het NOVA College te gaan. Ik heb daar veel ideeën opgedaan en vanzelfsprekend heb ik ook naar voren gebracht wat mijn Deltion-collega’s aan mij meegegeven hadden. Maar vanaf dat moment liep het allemaal net even anders. De regels die ik inbracht waren namelijk geen wettelijke regels, maar instellingsregels. Hiermee ging de MBO Brigade niet aan het werk. ‘Maar dit is wel waar mijn collega’s tegenaan lopen’, sputterde ik tegen. Helaas, de brigade is er om ruimte te vinden in landelijke regels. En dus ging ik enigszins gedesillusioneerd terug naar Zwolle.

Stofkam

Wat nu? Na terugkoppeling aan de collega’s besloot ik het aan te kaarten bij ons bestuur. Na een bezoek aan het Deltion College van Kamerlid Anne Kuik schoot ik Thea Koster van het CvB aan. Ik vertelde haar over waar ik tegenaan gelopen was en of we niet een eigen Deltion Brigade konden instellen. Zij was meteen enthousiast en had het over ‘de stofkam door de regels halen’. Bij een volgende afspraak werd het idee van ‘een lerarenpanel’ geopperd. Mijn mede-ambassadeur Jeannette Nuis en ik waren hier positief over. Op een mail reageerden ruim twintig collega’s positief. Een paar weken later was de ‘oprichting’ van het Lerarenpanel een feit.

Ruimte

De ambitie is om jaarlijks drie of vier onderwerpen op te pakken, telkens met een groep van vier à vijf leraren. Vanzelfsprekend is ‘ruimte in Deltion-regels’ als eerste opgepakt. We hebben een enquête uitgezet onder de Deltion opleiders. De respons was bijzonder goed. De regels hadden met name betrekking op de examenprocedures, maar ook op bijvoorbeeld keuzedelen. In de projectgroep ‘Ruimte in Deltion Regels’ zitten naast de vier leraren uit het Lerarenpanel vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de Studentenraad, Kwaliteitszorg en het Examenbureau. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest (online vanzelfsprekend) en een tweede staat al gepland. Een nieuw onderwerp is inmiddels ook opgepakt door een vijftal andere leraren van het Lerarenpanel, namelijk ‘Deltion na Covid-19, wat willen we houden en wat niet?’

Ben je benieuwd naar het Lerarenpanel en wat we doen, mail dan naar bvmbo@deltion.nl

Lees ook: MBO Brigade helpt knelpunten op te lossen