Lerarenregister: ook in het mbo?

Sinds begin 2012 kunnen leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich inschrijven in een lerarenregister. De komende tijd onderzoeken scholen en docenten gezamenlijk hoe het register in het mbo betekenis kan krijgen.

Het idee voor een lerarenregister wordt ondertussen door vrijwel iedereen ondersteund. Onderwijsvakbonden, verenigd in de Onderwijscoöperatie, beheren www.registerleraar.nl. Op deze website kunnen docenten zich sinds begin 2012 registreren. Het register is vooral bedoeld als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ook het huidige kabinet ondersteunt het initiatief van het register. Er zijn zelfs plannen om het register een wettelijke status te geven, vergelijkbaar met het BIG-register in de zorg.

Het mbo
Om de mogelijke betekenis van het lerarenregister voor het middelbaar beroepsonderwijs te onderzoeken, voeren diverse mbo-scholen de komende tijd pilots uit. In deze pilots worden diverse aspecten van het register onderzocht. Onder welke voorwaarden kunnen docenten zich inschrijven in het register? Hoe moet herregistratie gaan plaatsvinden? Aan welke eisen moeten docenten voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen? Hoe kunnen bijscholingscursussen op de juiste waarden worden geschat? Welke rol kan het register gaan spelen in het personeelsbeleid van de scholen? Scholen en docenten onderzoeken deze en andere vragen in diverse pilots. De resultaten van deze praktijkonderzoeken, die plaatsvinden in 2013 en 2014, zullen hun vertaling krijgen in de definitieve invulling van het register.
(de mbo-krant, maart 2013)