Lerarenregister: vooral vakkennis van belang

De actuele kennis van de bedrijfstak waarvoor wordt opgeleid bepaalt grotendeels de professionaliteit van de mbo-docent. Dat is een van de uitkomsten van de registerpilots in het mbo.

Vooruitlopend op de wettelijke verplichting van een lerarenregister hebben de afgelopen jaren negentien mbo-scholen onderzoek gedaan naar de kansen van het lerarenregister in het mbo. Daarbij is onder andere gekeken naar de voorwaarden voor opname in het register, de effecten van het niet-registreren, de scholingsprioriteiten van instellingen en de wijze van validatie van de permanente educatie-activiteiten. Bij elke registerpilot heeft een groep docenten van een mbo-school specifieke vragen over het register onderzocht.

Vakkennis
Uit een aantal pilots komt het belang van het borgen van vakkennis naar voren. Volgens een pilot aan het Da Vinci College bepaalt de actuele kennis van de bedrijfstak waarvoor wordt opgeleid voor minimaal de helt de professionaliteit van de docent. Met deze specifieke kenmerken van het mbo zou bij de invulling van het lerarenregister zeker rekening gehouden moeten worden. Verder blijkt dat mbo-docenten al veel tijd steken in professionalisering. Meer dan de helft van de docenten besteedt meer dan 120 uur per jaar aan scholing. Dat gebeurt overigens niet automatisch met het oog op het register: veel docenten wachten nog even af om met het register aan de slag te gaan.

Docentenstages
Ook opvallend: mbo-leraren organiseren zelf grotendeels hun scholingsactiviteiten. Daarnaast kwam naar voren dat in een aantal pilots het leren en het borgen van de kwaliteit in teams met collega’s en mensen uit het bedrijfsleven gebeurt. Docentenstages zijn een must. Ook is er in pilots geëxperimenteerd met eigen vormen van het beoordelen van professionalisering.

Beperkte olievlek
De pilots dragen bij aan de ontwikkeling van het register, maar nauwelijks aan het aantal geregistreerde leraren. Veel docenten wachten nog even af. ROC Aventus (Apeldoorn) pleit ervoor om het register op te nemen in de wervings- en sollicitatieprocedure. Er is hoe dan ook veel aandacht en energie nodig om belangstelling voor het register te vergroten.

Lees hier meer over de gepresenteerde opbrengsten.