Lesprogramma helpt jongeren met de digitale overheid

Sinds 1 maart is het online lesprogramma ‘Doe je digiding!’ beschikbaar. Het programma richt zich op jongeren tussen 15 en 18 jaar en moet voorkomen dat burgers overheidszaken niet digitaal kunnen regelen.

Het lesprogramma is ontwikkeld door de Stichting Digisterker. Deze stichting streeft naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Onlangs ontwikkelde het ministerie van Binnenlandse Zaken ook al de beleidsagenda ‘NL DIGIbeter’ om ‘digitale inclusie’ te bevorderen. Maar in die agenda is geen speciale aandacht voor jongeren, een gemiste kans volgens de stichting. Want ook jongeren hebben soms – in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen – problemen met de het digitaal regelen van overheidszaken.

Moeite met digitale overheid

Vanaf hun 15e komen jongeren in toenemende mate in aanraking met de digitale overheid. Als ze een identiteitskaart aanvragen, inkomstenbelasting willen terugvragen, of studiefinanciering willen aanvragen. Veel jongeren zijn niet goed op de hoogte van deze regelingen en zijn onvoldoende in staat om er gebruik van te maken, constateert de stichting op basis van diverse onderzoeken. Het gevaar hiervan is dat overheidsregelingen niet of verkeerd gebruikt worden. Dit kan leiden tot het schulden, bijvoorbeeld door het niet op tijd stopzetten van studiefinanciering of door het niet benutten van het recht op zorgtoeslag.

Doe je digiding!

Het lesprogramma ‘Doe je digiding!’ Is nu ontwikkeld om de digitale zelfstandigheid van jongeren te vergroten. De lesmodules sluiten aan bij vakken als maatschappijleer (vo) en loopbaanoriëntatie (mbo).

‘Doe je digiding!’ is sinds 1 maart 2019 beschikbaar voor vmbo en mbo. Voor een indruk van het lesmateriaal en voor meer informatie, kijk hier.