LOB Experience: nog beter oriënteren op beroepen

Skills The Finals vindt dit jaar plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2024. Het decor zijn de Brabanthallen in Den Bosch. Net als de afgelopen jaren maakt ook de LOB Experience weer onderdeel uit van het programma. Dit jaar in een iets andere vorm dan voorheen. Anneke Boink – Meijer (Summa College) vertegenwoordigt de scholen in het bezoekersprogramma en Olle Weststrate is coördinator ervan. Zij lichten de nieuwe plannen toe.

Skills The Finals is het jaarlijkse Nationale hoogtepunt van de Skills-vakwedstrijden. Ruim 700 finalisten van Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo) strijden twee dagen lang om de titel van Nederlands kampioen in een van de zestig vakken.  Sinds een aantal jaar vormt ook de LOB Experience onderdeel van de finales. Werkgevers presenteren zich op vaak spectaculaire manieren aan de bezoekers. Die krijgen op hun beurt een idee van de vakgebieden waarin die werkgevers actief zijn. Zo kunnen leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs zich oriënteren op een mbo-opleiding in die vakgebieden. De Experience is natuurlijk ook toegankelijk en interessant voor mbo-studenten die van studie willen wisselen.

Voorbereiding en evaluatie

Dit jaar vult de organisatie de LOB Experience net wat anders in. Het doel is de Experience nog meer koppelen aan het Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-onderwijs op vo-scholen. Olle Weststrate vertelt: ‘Het programma op de dag zelf is niet wezenlijk anders dan voorheen. Het is nog steeds zo dat we een prachtige ervaring willen bieden, die aansluit bij de vakwedstrijden. De uitbreiding zit vooral in de inkleding, de voorbereiding en de evaluatie.’ Anneke Boink – Meijer is namens zes partnerscholen: Koning Willem I College, Summa College, De Rooi Pannen, Yuverta, ROC Ter AA en SintLucas verantwoordelijk voor het bezoekersprogramma. ‘Vanuit de scholen kwam de wens om het event meer te laten bijdragen aan het studiekeuzetraject van de leerlingen. Veel leerlingen (en hun ouders) vinden studiekeuze lastig omdat ze onvoldoende beeld hebben bij de talenten en interesses die ze hebben en welke opleiding (en welk beroep) hier goed bij past.’

Interessetest

Leerlingen kunnen voorafgaand aan de LOB Experience een interessetest doen. Een lesbrief voor de scholen geeft hierover meer informatie. Uit de test komt een type en drie – van negen door MBO Raad onderscheiden werelden in totaal – werelden die het meest aansluiten bij de interesses van de leerling. Alle negen werelden zijn te ontdekken tijdens de LOB Experience. Beroepen uit die werelden krijgen eenzelfde kleur. Zo is Zorg, Welzijn en Sport geel en Techniek en Gebouwde Omgeving oranje. Anneke: ‘Leerlingen krijgen daarmee een overzichtelijk idee wat een “wereld” behelst, welke vakken/beroepen eronder vallen en welke talenten en skills er worden gevraagd. Als afsluiting is er een evaluatie in de klas. Die laatste is belangrijk om de cirkel voor de leerling rond te maken en concreet te maken voor hun loopbaandossier. De LOB Experience is overigens ook toegankelijk voor “individuele” leerlingen. Zij kunnen de test ter plekke doen. Maar vrijblijvend rondkijken kan ook, er is genoeg te zien, te ervaren en te beleven.’

Aansluiten

Het doel van de vernieuwde Experience is nog beter aansluiten bij het (reguliere) onderwijs, een ontwikkeling waar WorldSkills Netherlands al langer op in zet. Anneke: ‘Bij LOB hoort ontdekken en ontplooien. Het event is nu een volwaardig onderdeel van het LOB-onderwijs en kan volledig onderdeel zijn van het loopbaandossier van leerlingen. Skills The Finals is een fantastisch event. Vrijwel iedereen die het bezoekt is enthousiast erover. Het evenement ademt plezier, passie en vakmanschap. Maar je moet Skills en met name het event kennen om te weten wat je er kunt halen. Door er vooraf, in de klas, aandacht aan te besteden weten leerlingen beter wat ze kunnen verwachten.’ Olle vult aan: ‘Daar komt bij dat mbo-studenten een grote rol hebben tijdens het event. Studenten doen waarvoor ze worden opgeleid, de beveiliging, de catering, het is allemaal (grotendeels) in handen van studenten. Ook geven studenten rondleidingen door de negen werelden, dat is ook een kans voor bezoekers om vragen te stellen aan studenten die een opleiding volgen waarin ze geïnteresseerd zijn.’

Spectaculaire presentaties

Olle: ‘Het is natuurlijk nog te vroeg om te zeggen of de nieuwe aanpak een succes is. Dat weten we pas na het event. Maar nu al krijg ik veel positieve reacties. Zo sprak ik iemand van het ROC van Amsterdam die heel blij was dat het programma nu een heldere kop en staart heeft, en dat de meerwaarde van het bezoeken van het evenement duidelijker is. De hoofdmoot van het event is en blijft het promoten van vakmanschap maar het krijgt met de nieuwe invulling van de LOB Experience nog meer body. De Experience maakt Skills The Finals helemaal af, een perfecte toevoeging aan het evenement waarin zien, beleven en ervaren centraal staan.’

Positief verrast

Olle en Anneke zijn erg enthousiast over het event en de nieuwe aanpak. Anneke benadrukt dat het interessant is voor alle bezoekers. ‘Leerlingen en hun ouders krijgen een beeld van de vakken waarvoor jongeren kunnen kiezen. Ze kunnen de ervaring echt gebruiken als onderdeel van de oriëntatie op hun carrière. Maar ook als je het mbo niet kent word je positief verrast, daar ben ik van overtuigd. Je ervaart wat het mbo is en wat de enorme impact is die het mbo en mbo’ers hebben en hoe onmisbaar hun vakmanschap is in het dagelijks leven van iedere Nederlander.’

Meer informatie over Skills The Finals vind je hier. Gratis kaarten voor het event zijn hier te bestellen. Hier kun je een video bekijken met meer informatie.