Luisteren zonder meteen te reageren

Met het programma ‘Een goed gesprek’ werken studenten aan hun dialogische vaardigheden en mentale weerbaarheid. Dit voorjaar startte het ROC van Twente een pilot bij het MBO College voor Mens & Maatschappij. Wat vinden de studenten ervan? We vroegen het Iris Raanhuis en Anne de Zoeten.

Bij het programma ‘Een goed gesprek’ gaan studenten van het ROC van Twente, onder leiding van twee docenten, in vijf bijeenkomsten aan de slag met verschillende levensvragen, zoals ‘Wat is vrijheid?’, ‘De kracht van stilte’ en ‘Hoe stel je grenzen?’. De studenten moeten eerst hun antwoord goed formuleren, voordat ze dit met de groep delen. Op deze manier krijgt iedereen de tijd en ruimte om een gefundeerde mening te vormen en zijn eventuele oorspronkelijke idee bij te stellen.

Veel geleerd
Zo samen nadenken over dit soort thema’s stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dat hebben Iris Raanhuis en Anne de Zoeten, studenten Maatschappelijke Zorg, zelf kunnen ervaren. Ze hebben er veel van geleerd. ‘Voorheen dacht ik dat een gesprek vanzelf een discussie wordt’, vertelt Iris. Maar dat hoeft helemaal niet, je kunt ook meningen en gedachten uitwisselen zonder een discussie te beginnen. Als je zo met elkaar spreekt, zie je dat er vaak meer kanten aan een zaak zijn. Het helpt je om je in anderen te verplaatsen.’ Ze denkt in haar latere loopbaan nog veel aan de gesprekstechnieken te hebben. ‘In mijn beroep zal ik geregeld gesprekken voeren, met cliënten of hun familieleden. Dan is het goed als ik professioneel en duidelijk ben zonder te overheersen en goed weet te luisteren.’ Ook Anne heeft veel van het programma opgestoken. ‘Juist tijdens de stage merk je hoe belangrijk het is dat je goed communiceert. Deze bijeenkomsten leerden mij luisteren naar de ander, zonder meteen te willen reageren. En als je zelf iets vertelt, leer je je eigen mening niet op te dringen. Het is heel zinvol en nog leuk ook!’

Innovatieproject
Het programma ‘Een goed gesprek’ is onderdeel van ‘Zingeving in het mbo’ van het MBO College voor Mens en Maatschappij. Dit is een van de tachtig innovatieprojecten die ROC van Twente inmiddels heeft opgezet met innovatiegelden van OCW. Met ‘Zingeving in het mbo’, een initiatief van Toon Janssen van het MBO College voor Mens & Maatschappij en Marcel Roelofs van het MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur, wil ROC van Twente binnen het thema De Gezonde School meer aandacht besteden aan mentale gezondheid. Het ROC gaat ‘Een goed gesprek’ uitbreiden naar andere MBO Colleges en hoopt in 2017 het programma als keuzedeel in het curriculum te hebben opgenomen.

Lees het uitgebreide artikel over ‘Een goed gesprek’ in de MBO●krant 42 (12 september 2016). Verder staat er op YouTube een webfilm over dit programma van ROC van Twente.