Maatschappelijke diensttijd bestaat al bij Friese Poort

Het regeerakkoord stimuleert jongeren zes maanden vrijwilligerswerk te doen in een maatschappelijke organisatie. Onder de naam ‘Community Service Learning’ experimenteert ROC Friese Poort al langer met zo’n maatschappelijk diensttijd.

ROC Friese Poort kiest er bewust voor alle studenten een brede vorming aan te bieden. Naast vakmanschap wordt ook maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan over maatschappelijke thema’s. Het onderwijs van Friese Poort ondersteunt de ontwikkeling van studenten tot ‘zelfstandige, verantwoordelijke, veerkrachtige en volwassen personen’. Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Wij willen studenten veerkrachtige en zelfverzekerde mensen laten worden, die weten wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Waarden als verstandigheid, rechtvaardigheid en moed, maar ook empathie, solidariteit en rentmeesterschap zijn daarbij essentieel.’

Eenzame ouderen
In het kader van de brede vorming die Friese Poort nastreeft, werkt de school ook met ‘Community Service Learning’. Het gaat hierbij om ‘leren via dienst aan de gemeenschap’. Studenten zetten hun kennis en vaardigheden in voor de gemeenschap, waar ze niet alleen het geleerde toepassen maar ook kennismaken met een wereld die ze anders minder snel zouden ontdekken. Zo ondersteunen studenten bijvoorbeeld een vakantie van eenzame ouderen. De ouderen krijgen een vakantie aangeboden op een vakantiepark en studenten van ROC Friese Poort leveren hier een bijdrage aan. In zo’n project staat niet het ‘praten over’ centraal, maar ervaren studenten hoe het is om op een betrokken manier in contact te komen met mensen met een heel ander levensverhaal.

Publicatie
In de publicatie ‘De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs’ beschrijven ecbo-onderzoekers dr. Pieter Baay en Alieke Hofland dat Community Service Learning een geschikte context is voor brede vorming. Baay: ‘De maatschappelijke dienstplicht is interessant, omdat het jongeren helpt ‘in de wereld te komen’ en zichzelf te leren kennen. Community Service Learning voegt daaraan de verbinding met de school toe. De pedagogische rol van docenten helpt studenten te reflecteren op wat ze doen en zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak.’ In 2018 zullen ROC Friese Poort en ecbo de inrichting en effecten van Community Service Learning nader onderzoeken.